Články

Pomoc farmárom bude zabezpečovať pôdna polícia, prínosom má byť aj vybudovanie štátnej kafilérie

Tlačová správa hnutia SME RODINA

Pomoc farmárom bude zabezpečovať pôdna polícia, prínosom má byť aj vybudovanie štátnej kafilérie

Bratislava, 3, júna 2020

Poslanci SME RODINA Jaroslav Karahuta a Patrick Linhart na dnešnej tlačovej konferencii informovali o pripravených návrhoch hnutia na pomoc farmárom, ktoré predložia rezortnému ministerstvu pôdohospodárstva. Vďaka ním sa výrazným spôsobom zlepší epidemiologická situácia na vidieku.

Poslanci Jaroslav Karahuta a Patrick Linhart dnes predložili na verejnú diskusiu 4 návrhy, ktorých riešenia výrazným spôsobom ovplyvnia celý rezort pôdohospodárstva. Zároveň všetky predložené návrhy prispievajú k ochrane verejného zdravia i k spravodlivému efektívnemu využitiu verejných zdrojov. „Som si vedomý, že sú to témy, ktorých riešenie patrí až na úroveň koaličnej rady, ale ako predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie som verejne deklaroval, že náš výbor bude proaktívny a nebude plniť iba kontrolnú funkciu, ale bude aj iniciátorom dôležitých návrhov nielen pre NR SR, ale aj pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a vládu SR“ zdôraznil poslanec Sme rodina a zároveň predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie MVDr. Jaroslav Karahuta.

Prvým návrhom je rozšírenie už existujúcej enviromentálnej polície odborníkov a zriadenie tzv. pôdnej polície, ktorá by bola zodpovedná za riešenie trestných činov spojených s užívaním pôdy. „Musíme tiež ukončiť konflikty medzi užívateľmi pôdy, ktoré často končia až ťažkým ublížením na zdraví“ objasnil Jaroslav Karahuta.

Súčasne je podľa poslancov potrebné zapojiť starostov a miestne zastupiteľstvá pri overovaní užívateľských vzťahov k pôde v rámci prijímania žiadosti o dotácie z 1. piliera. Zapojením jednotlivých obcí by sa výrazne znížili problémy s dvojitou deklaráciou tzv. križovaním a prípadné sporné pozemky by boli vylúčené z konania o pridelenie dotácii.

Tretím návrhom je zavedenie prednostného práva nájmov na pôdu v správe Slovenského pozemkového fondu. Ako uviedol Jaroslav Karahuta „Za Hnutie Sme rodina navrhujeme, aby prednostné právo na prenájom pôdy v správe SPF, mal aktívny farmár,ktorý pracuje v príslušnom, alebo susednom katastri a až potom by mala byť pôda ponúknutá vzdialenejším farmárom.“

Posledným návrhom je vybudovanie štátnej kafilérie, pretože Slovenská republika
nevyhnutne potrebuje nový štátny asanačný podnik. „Dnešný stav v likvidácii uhynutých zvierat je natoľko kritický, že ho môžeme kľudne nazvať tikajúcou bombou, alebo aj spiacou hrozbou, ktorej výsledkom môže byť závažný epidemiologický problém“ apeloval Karahuta.

„Veríme, že k uvedeným návrhom prebehne v najbližšom období verejná diskusia, do ktorej pozývam široký odbornú verejnosť a všetkých tých, ktorým záleží na spravodlivom nakladaní s pôdou, s verejnými zdrojmi a všetkými, ktorým záleží na verejnom zdraví a na kvalite životného prostredia, aby sa zo slovenského vidieka stalo skutočné miesto pre život“ ,dodal Jaroslav Karahuta.

Za hnutie SME RODINA, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov