Magazín Hnutia Sme Rodina – Boris Kollár – Apríl 2017, číslo 4