Magazín Hnutia Sme Rodina – Boris Kollár – December 2016, číslo 3