Články

Tlačová správa 13.09.2017 – Petra Krištúfková – Osobná asistencia

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 

Osobná asistencia

 

Bratislava 13. september 2017

 

         Poslankyňa Petra Krištúfková navrhuje rozšíriť možnosť poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre rodičov a rodinných príslušníkov (manžel, manželka). Vydaním zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 

Poslankyňa z hnutia SME RODINA – Boris Kollár, PETRA KRIŠTÚFKOVÁ poukazuje na diskrimináciu rodičov a rodinných príslušníkov z možnosti vykonávania osobnej asistencie zdravotne ťažko postihnutým členom rodiny. „Vylúčenie rodinných príslušníkov z možnosti vykonávať osobnú asistenciu pre členov rodiny, pre svojich najbližších ľudí je nepochopiteľné  a považujem to za neodôvodnenú diskrimináciu“, zdôrazňuje poslankyňa Krištúfková a dodáva, že je nefér ak matka alebo otec, ktorí sa chcú starať o ZŤP dieťa nemôžu vykonávať asistenčné služby a cudzia osoba môže.

 

„Prečo je na osobnú asistenciu lepší cudzí človek ako matka či otec, ktorí sa aj tak starajú o svoje dieťa a najlepšie poznajú jeho zdravotný stav, potreby a majú najväčší záujem o jeho maximálnu integráciu?“, pýta sa poslankyňa Krištúfková. Život takýchto rodín považuje za veľmi ťažký a snaží sa presadzovať zákony, ktoré im pomáhajú a nie také, ktoré im hádžu polená pod nohy.

 

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár predkladá novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Jej cieľom je odstrániť diskrimináciu rodičov a rodinných príslušníkov osôb so zdravotným postihnutím, ktorí v súčasnosti nemôžu byť osobnými asistentmi pre svoje deti, resp. príbuzným. Príspevok na osobnú asistenciu im môže byť priznaní na maximálne 4 hodiny denne, a to len v špecifických prípadoch.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, poslankyňa Petra Krištúfková

Komentáre

komentárov