PREDSEDA

Mgr. Boris Kollár

PODPREDSEDOVIA

Bc. Milan Krajniak

Ing. Dušan Doliak

Petra Krištúfková

Jozef Vašuta

Mgr. Peter Pčolinský

GENERÁLNY MANAŽÉR

JUDr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.

Ďalší členovia predsedníctva

Ing. Ľudovít Goga

Ing. Martin Hypký, MBA

Sylvia Kulasik

Mgr. Štefan Holý

Martin Petriska