PREDSEDA

Mgr. Boris Kollár

PODPREDSEDOVIA

Bc. Milan Krajniak

Mgr. Peter Pčolinský

Petra Krištúfková

Jozef Vašuta

GENERÁLNY MANAŽÉR

JUDr. Miloš Svrček, PhD., LL.M.

Ďalší členovia predsedníctva

Ing. Ľudovít Goga

Ing. Martin Hypký, MBA

Sylvia Kulasik

Mgr. Štefan Holý

Martin Petriska