Prihláška do mládežníckej organizácie

Ako sa stať členom mládežníckej organizácie hnutia SME RODINA – Mladí pomáhajú

Mládežnícka organizácia hnutia Sme rodina – Mladí pomáhajú privíta vo svojom kruhu každého občana SR pod 35 rokov, ktorý je odhodlaný meniť veci okolo seba k lepšiemu.

· Člen mládežníckej organizácie je pozývaný na vybrané akcie;

· Register členov mládežníckej organizácie obsahuje meno, priezvisko, rok narodenia, trvalé bydlisko, emailovú adresu a iné;

· Register členov mládežníckej organizácie spravuje a uchováva Kancelária Hnutia.

Elektronická prihláška

V prípade vyplnenia elektronickej prihlášky nižšie, vám bude automatický zaslaná vyplnená prihláška na vami zadaný e-mail. V prípade nejasností nás kontaktujte na mladipomahaju@hnutie-smerodina.sk

Kontaktné informácie:

Adresa trvalého bydliska:

občan Slovenskej republiky alebo EÚ (ďalej len "mládežník")

som spôsobilý na právne úkony, oboznámil som sa so zásadmi ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
na spracovanie osobných údajov: V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške politickým hnutím SME RODINA za účelom vedenia databázy mládežníckej organizácie hnutia SME RODINA – Mladí pomáhajú, ako aj pre iné vnútorne potreby hnutia. Kompletné zásady osobných údajov v prihláške za mladežníka som si prečítal/a na adrese ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, prihláška za mladežníka hnutia SME RODINA a súhlasím s nimi.