Prihláška do mládežníckej organizácie

Ako sa stať členom mládežníckej organizácie hnutia MLADÍ Sme rodina

Mládežnícka organizácia hnutia MLADÍ Sme rodina privíta vo svojom kruhu každého občana SR pod 35 rokov, ktorý je odhodlaný meniť veci okolo seba k lepšiemu.

· Člen mládežníckej organizácie je pozývaný na vybrané akcie;

· Register členov mládežníckej organizácie obsahuje meno, priezvisko, rok narodenia, trvalé bydlisko, emailovú adresu a iné;

· Register členov mládežníckej organizácie spravuje a uchováva Kancelária Hnutia.

Elektronická prihláška

V prípade vyplnenia elektronickej prihlášky nižšie, vám bude automatický zaslaná vyplnená prihláška na vami zadaný e-mail. V prípade nejasností nás kontaktujte na mladipomahaju@hnutie-smerodina.sk

Kontaktné informácie:

Adresa trvalého bydliska:

občan Slovenskej republiky alebo EÚ (ďalej len "mládežník")

som spôsobilý na právne úkony, oboznámil som sa so zásadmi ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
na spracovanie osobných údajov: V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške politickým hnutím SME RODINA za účelom vedenia databázy mládežníckej organizácie hnutia SME RODINA – Mladí pomáhajú, ako aj pre iné vnútorne potreby hnutia. Kompletné zásady osobných údajov v prihláške za mladežníka som si prečítal/a na adrese ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, prihláška za mladežníka hnutia SME RODINA a súhlasím s nimi.