Tlačové oddelenie hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Ing. Ladislav Šutý
HOVORCA

Bc. Michaela Jurcová
TLAČOVÉ ODDELENIE

Ing. Elena Fabová
TLAČOVÉ ODDELENIE