Články

Reštituované byty

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Reštituované byty
Nový vietor na odstránenie starých krívd

 

Bratislava 13. október

 

         Hnutie SME RODINA – Boris Kollár v rámci snahy pomáhať ľuďom k spravodlivosti a dodržiavania rovnakého metra, predkladá návrh zákona, ktorý do problematiky reštituovaných bytov prináša skutočné riešenia  vzájomných vzťahov prenajímateľ –  nájomca – obec – štát, a to zavedením štátnej dotácie na poskytovanie finančných náhrad obciam. Návrh zákona podporujú a vítajú aj hlavní predstavitelia OZ Právo na bývanie.

Na úvod predseda hnutia Boris Kollár upozornil na staré krivdy, ktoré štát už desaťročia nerieši. Štandardné politické strany používajú na svojich občanov dvojaký meter a odmietajú sa zaoberať problémami bežných ľudí. Hnutie SME RODINA – Boris Kollár argumentuje tým, že  „mechanizmus, ktorý tento zákon vytvoril síce na jednej strane zmierňuje, resp. odstraňuje majetkové krivdy na strane prenajímateľov, zároveň však vytvára nové majetkové krivdy na strane nájomcov,“ s tým, že platný zákon zvýšil regulované nájomné v priebehu šiestich rokov o takmer 200 %.

„Keď vláda dokáže dať 64 miliónov jednému právnikovi, prečo nedokáže nájsť
70 miliónov, ktoré by vyriešili dlhotrvajúci problém, čo dlhé roky traumatizuje tisíce bežných ľudí?“
pýta sa Boris Kollár a dodáva: „Je to arogancia moci.“

„Spoločným menovateľom týchto opatrení je zmiernenie majetkových krívd, ktoré sa udiali ešte pred rokom 1989 a v určitej podobe pretrvávajú aj po viac ako 20 rokoch od nežnej revolúcie. Tento návrh zákona prináša skutočné riešenie vzájomných vzťahov prenajímateľ – nájomca – obec – štát a to tak, aby tieto vzťahy boli vyvážené a v prospech všetkých zainteresovaných strán“,  uviedla predkladateľka návrhu Adriana Pčolinská.

Súčasne platný zákon upravuje tieto vzťahy nevyvážene, a to v prospech prenajímateľov, pričom do riešenia týchto vzťahov sú zatiahnuté  tak obce ako aj štát.
Poslankyňa hnutia SME RODINA – Boris Kollár  Adriana Pčolinská považuje za rozhodujúce zavedenie finančnej náhrady. Toto si želá viac ako 80% dotknutých nájomcov: princíp dobrovoľnosti a slobodného výberu nájomcu medzi bytovou náhradou a finančnou náhradou, či spravodlivý mechanizmus prispievania na nájomné zo strany obce prenajímateľovi.

„Obce by mali možnosť získať dotáciu od štátu na poskytovanie finančných náhrad,“ uviedla A. Pčolinská. Podľa jej slov návrh hnutia SME RODINA – Boris Kollár
má pozitívny dopad aj na štátny rozpočet, pretože riešenie formou finančnej náhrady je vyčíslené na 46 648 000 eur. „Je to lacnejšie ako výstavba náhradných bytov, ktorých predpokladané náklady prevyšujú 70 miliónov eur,“ dodala.

Predstavitelia OZ Právo na bývanie iniciovali spoluprácu na predkladanom návrhu zákona a poskytli cenné návrhy, ako by bolo možné odstrániť a zmierniť pretrvávajúce krivdy. Ocenili prístup hnutia SME RODINA – Boris Kollár, ktoré sa k bežným občanom neobracia chrbtom, a ako jediné prenieslo riešenie tohto problému na pôdu parlamentu. Hnutie SME RODINA – Boris Kollár  to čo sľúbilo dodrží a naďalej bude bojovať za práva bežných občanov tohto štátu.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov