Ďakujeme :). Všetky okrsky boli odoslané na úrady miest a obcí.