Ing. Ľudovít Goga

Životopis

OSOBNÉ INFORMÁCIE

 Celé meno: Ing. Ľudovít Goga

Adresa: Havličková 19, 81104 Bratislava

Telefonický kontakt: +421 905 605 409

Emailová adresa: Ludovit.Goga@nrsr.sk

Národnosť: slovenská

Dátum narodenia: 05.02. 1969

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2016 4/2016 Slovak poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie SME RODINA

7/2014 – 3/2016 Sixt car rental Branch –  manažér

6/1994 – 6/2014 CEO spoločnosť technických riešení pre lyžiarske rezorty a vzdelávanie v oblasti parkovacej politiky

VZDELANIE

1987 – 1991 Inžinier ekonómie, Ekonomická univerzita

1983 – 1987 Gymnázium A. Markusa Bratislava

JAZYKY

– slovenský jazyk (materinský jazyk)

– anglický jazyk , FCE (level C1)

– nemecký jazyk, level – C2

 TECHNICKÉ ZRUČNOSTI

– úplná obsluha počítača s Windows

– skúsenosť s MS Office (Word, Excel, Note, Access, PowerPoint) – IOS

OSOBNÉ ZRUČNOSTI

– excelentné komunikačné a organizačné zručnosti

– tímový hráč, rozvážny

 

Dátum: 30.01. 2020                                                                                     Ľudovít Goga

Činnosť

2019

 • 24. – 25. február 2019, Bukurešť – 4. stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG)
 • 31. marca – 2. apríla 2019, Bukurešť – Medziparlamentná konferencia o budúcnosti EÚ
 • 23. – 24. júna 2019, Bukurešť  – 61. Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ(plenárny COSAC)
 • 9. – 25. august 2019, Tibet – študijná cesta na návrh Čínskeho ľudového inštitútu pre zahraničné vzťahy (CPIFA)
 • 8. – 9. september 2019, Helsinki – Medziparlamentná konferencia o azyle a migrácii
 • 23. – 24. september 2019, Brusel – 5. stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG)
 • 1. – 2. december 2019, Helsinki – 62. Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ(plenárny COSAC)

 

2018

 • 5. – 7. marec 2018, Londýn – bilaterálna návšteva
 • 18. a 19. marec 2018, Sofia – 2. stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG)
 • 17. – 19. jún 2019, Sofia  – 59. Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ(plenárny COSAC)
 • 5. – 6. september 2018, Praha – bilaterálna návšteva
 • 24. a 25. september 2018, Brusel – 3. stretnutie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG)

 

2017

 • 9. – 10. október 2017, Brusel – ustanovujúca schôdza Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny Europolu (JPSG)
 • 26. – 28. november 2017, Tallin – 58. Konferencia parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov EÚ(plenárny COSAC)

 

Zahraničný výbor Paríž  máj/2019

VVMaS skolsky navsteva krajanov v Srbsku april 2018

Pracovná skupina zahraničie

Činnosť v rámci skupiny :

pravidelné stretávanie min. raz za týždeň,

spoločné aktivity, aktívna tímová spolupráca na publikáciach.

zasadnutia v Bratislave a v Košiciach

Doterajšia činnosť v SR: 

August 2018 – beseda s gen. P Mackom v Moravanoch n/Váhom

Organizácia sympózia OBRANA A BEZPEČNOSŤ
lektori: gen. Pavel Macko, prof. plk. Gert Rene Polli

Organizácia sympózia migračná kríza, lektor: europoslanec Harald Wilimsky

Organizácia stretnutia hnutia NÁRODOV A SLOBODY v Bratislave, hosť – Marine Le Pen

V zahraničí:

účasť na konferencií v Ríme: Filozofické pozadie hnutia ENF

účasť na konferencií „Hodnoty“ v Berlíne s prednáškou na tému .“Koľko sú nám naše hodnoty „hodne“?“

Aktívna podpora predvolebnej kampane do EU v rámci hnutia ENF : Sofia, Praha, Miláno, Viedeň

Vstupná návšteva ENF v Strassburgu

Ľudovít Goga, Boris Kollár – natočenie pozdravných posolstiev

Pravidelná činnosť:

Účasť na aktivitách FPÖ vo Viedni, Dolnom Rakúsku, Slzburgu a Steiersku

Účasť na aktivitách a prednáškach Vzdelávacieho inštitútu FPÖ

Účasť na aktivitách Dunajského inštitútu, LAVAK  – Vojenskej Akadémii vo Viedni, Diplomatickej Akadémii, Liberálnom Klube …

Účasť na slávnostných prijatiach – na zastupiteľstvách v SR a vo Viedni

Spolupráca s pracovnými skupinami SME RODINA

Iniciovanie spolupráce skupiny „ Mládež“ s Mládežníckou organizáciou FPÖ na plese dôstojníkov vo Viedenskom Cisárskom paláci a na slávnostnej večeri v hoteli Park Hyaat.

Účasť „ mládeže“ na úvodnom volebnom mítingu FPÖ v Lugner City, beseda o organizácii volieb do EU.

Spoločná akcia s pracovnou skupinou „kultúra“ a Trnavskej Krajskej organizácie

prednáška na tému 1968 z pohľadu vojenskej operácie, k 50. výročiu invázie sovietskych vojsk.