Magazín Hnutia Sme Rodina – Boris Kollár – December 2017, číslo 7