Magazín Hnutia Sme Rodina – Boris Kollár – Október 2017, číslo 6