Informácie v zmysle zákona o politických stranách

2024 k 31.03.2024

2023

2022

Oznámenie o neprijatí darov a členských príspevkov, nepeňažných darov a bezodplatných plnení nad rámec § 22 ods 5 rok 2022.pdf

Politické hnutie SME RODINA zverejňuje záverečnú správu politickej strany (politického hnutia) o nákladoch na volebnú kampaň pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Správa politického hnutia SME RODINA o nákladoch na volebnú kampaň pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam darov, úrokov a bezodplatných plnení za rok 2021

Zoznam darov, úrokov a bezodplatných plnení za rok 2020

Zoznam darov, úrokov a bezodplatných plnení za rok 2020

Zoznam darov, úrokov a bezodplatných plnení za rok 2019

Zoznam darov, úrokov a bezodplatných plnení za rok 2018

Zoznam darov, úrokov a bezodplatných plnení za rok 2017

Zoznam darov, úrokov a bezodplatných plnení za rok 2016

Aktualizované 31.03.2024