Prihláška

Ako sa stať členom hnutia

Členom hnutia SME RODINA – Boris Kollár sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo EU, ktorý dovŕšil 18 rokov, súhlasí s programom a stanovami hnutia a nie je členom inej politickej strany alebo politického hnutia v Slovenskej republike. Každého záujemcu o členstvo v hnutí musí schváliť predsedníctvo hnutia.

Elektronická prihláška

V prípade vyplnenia elektronickej prihlášky nižšie, vám bude automatický zaslaná vyplnená prihláška na vami zadaný e-mail. Prihlášku, ktorá vám príde na e-mail, vlastnoručne podpíšte a odošlite na adresu SME RODINA – Boris Kollár, Leškova 5, 811 04 Bratislava – Staré mesto. Predsedníctvo hnutia rozhodne o prihláške do 60 dní od jej prijatia. V prípade nejasností nás kontaktujte na kancelaria@hnutie-smerodina.sk

Kontaktné informácie:

Adresa trvalého bydliska:

občan Slovenskej republiky alebo EÚ (ďalej len "záujemca o členstvo")

Členstvo v politických stranách alebo hnutiach:

Členstvo v spoločenských organizáciách:

na spracovanie osobných údajov: V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške politickým hnutím SME RODINA – Boris Kollár za účelom vedenia databázy členov hnutia SME RODINA – Boris Kollár, ako aj pre iné vnútorne potreby hnutia. Kompletné zásady osobných údajov v prihláške som si prečítal/a na adrese ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, prihláška za člena hnutia SME RODINA a súhlasím s nimi.