Magazín Hnutia Sme Rodina – Boris Kollár – Marec 2018, číslo 8