Členovia – prihlášky

Pripomienky na novú webovú stránku
Čo tam nesmie chýbať, čo by ste uvítali aby tam bolo? Nápady?