Magazín Hnutia Sme Rodina – Boris Kollár – Máj 2019, číslo 11