Prihláška za sympatizanta

Ako sa stať sympatizantom hnutia

Hnutie Sme rodina – Boris Kollár privíta vo svojom kruhu každého občana SR, ktorému sú blízke Stanovy a program hnutia. Register sympatizantov je priestorom pre občanov, ktorí sa pre rôzne dôvody nechcú angažovať vo verejnom živote ako členovia politických strán, ale cítia potrebu aktívne ovplyvňovať smerovanie Slovenska. Hlas jednotlivca v spoločnosti často zaniká, ale spojením mnohých hlasov dokážeme vytvoriť tlak, ktorý pocítia v parlamente i vo vláde.

Zriadenie statusu „Sympatizant“ je príspevkom Hnutia Sme rodina k spájaniu slušných ľudí prúdov na Slovensku.

· Sympatizantom sa môže stať na základe registrácie každá dospelá osoba, ktorá sa stotožňuje s hodnotami Hnutia a programom Hnutia;

· Sympatizant môže po splnení podmienok kandidovať za Hnutie do volených funkcií na regionálnej i centrálnej úrovni;

· Sympatizant môže byť navrhovaný do funkcií vo verejnej správe;

· Sympatizant v prípade nominácie do volenej alebo nevolenej funkcie musí úspešne absolvovať osobné stretnutie s členmi Predsedníctva Hnutia;

· Sympatizant sa môže zúčastňovať na organizácii verejných podujatí a udalostí Hnutia vrátane volebných kampaní a má prednosť pri obsadzovaní okrskových volebných komisií;

· Sympatizant je pozývaný na vybrané akcie Hnutia;

· Sympatizant môže predkladať návrhy a podnety ktorémukoľvek orgánu strany;

· Register Sympatizantov obsahuje meno, priezvisko, rok narodenia, trvalé bydlisko, emailovú adresu a iné;

· Sympatizant sa môže zaregistrovať písomne zaslaním prihlášky za sympatizanta hnutia na adresu Kancelárie Hnutia;

· Register Sympatizantov spravuje a uchováva Kancelária Hnutia.

Elektronická prihláška

V prípade vyplnenia elektronickej prihlášky nižšie, budete automaticky zaradený do zoznamu našich sympatizantov.  V prípade nejasností nás kontaktujte na kancelaria@hnutie-smerodina.sk

Kontaktné informácie:

Adresa trvalého bydliska:

občan Slovenskej republiky alebo EÚ (ďalej len "záujemca")

na spracovanie osobných údajov: V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške politickým hnutím SME RODINA za účelom vedenia databázy sympatizantov hnutia SME RODINA, ako aj pre iné vnútorne potreby hnutia. Kompletné zásady osobných údajov v prihláške za sympatizanta som si prečítal/a na adrese ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, prihláška za sympatizanta hnutia SME RODINA a súhlasím s nimi.