Články

03.05.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA „Koľko miliárd nás stálo, aby sme boli v poľnohospodárstve v Európe úplne poslední. Pod čo sa za posledné dva roky podpísala súčasná ministerka Matečná.“

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Koľko miliárd nás stálo, aby sme boli v poľnohospodárstve v Európe úplne poslední. Pod čo sa za posledné dva roky podpísala súčasná ministerka Matečná.

Bratislava 3. mája 2018

Hnutie SME RODINA pozorne sleduje vývoj situácie v rezorte pôdohospodárstva. Celé obdobie pôsobenia pani Matečnej bolo zamerané hlavne na propagáciu vlastnej osoby, propagáciu SNS, ktorá ju nominovala do tejto funkcie a vytváranie falošnej ilúzie o jej starostlivosti o domácu produkciu potravín a budovanie potravinovo sebestačného štátu. Upozornil na to expert hnutia pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta.

23.3.2018 uplynuli 2 roky od menovania pani Matečnej do funkcie ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Hnutie SME RODINA – Boris Kollár musí konštatovať, že výsledkom jej dvojročného pôsobenia je najhoršia situácia v agrosektore  v histórii Slovenskej republiky. Slovenská republika sa dostala do nebezpečného stavu potravinovej závislosti a vážneho potravinového rizika. Slovenská republika je aj vďaka pani Matečnej v situácii, kedy v prípade bezpečnostnej, alebo zdravotnej krízy, nevie svojim občanom zabezpečiť dostatok potravín pre splnenie ich základných výživových nárokov.

Celkové inštitucionálne zlyhanie rezortu pôdohospodárstva sa prejavilo najmä
v oblasti potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti. Predseda hnutia Boris Kollár na úvod uviedol niekoľko faktov: „V roku 1989 sme boli potravinovo sebestační (95%). V roku 2011 už len na 50% a v roku 2017 už len na alarmujúcich 37%! Taktiež sme boli v roku 1989 zemiaková veľmoc, zemiaky sme pestovali na výmere 55 000 hektárov. Dnes už len na 7 500 hektároch!  Historicky sa prepadlo záporné saldo zahraničného obchodu s agrokomoditami z 1,096 mld. EUR za rok 2015 na dnešnú úroveň 1,402 mld. Od roku 2015  je to prepad o 28%.

Poslanec Hnutia SME RODINA Peter Pčolinský, ktorý je zároveň podpredsedom výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, uviedol experta hnutia pre pôdohospodárstvo Jaroslava Karahutu, experta pre poľnohospodársku prvovýrobu Jozefa Fabiana a experta hnutia pre pôdny manažment Dalibora Steindla. Jozef Fabian požadoval transparentné poskytovanie dotácií na pôdu, len pre tých, ktorí na nej skutočne pracujú a produkujú agrárne výrobky. Dalibor Steindl zase upozornil na prieťahy v konaniach Slovenského pozemkového fondu a na to, že reštituenti čakajú na vrátenie svojej pôdy desiatky rokov, mnohí z ich sa vrátenia svojej pôdy ani nedožili.

Na záver Boris Kollár konštatoval, že pani Matečná nebola a nie je pripravená na funkciu ministerky pôdohospodárstva a aj po 2 rokoch pracuje bez jasnej vízie, bez reálnej koncepcie a svoju nepripravenosť a neschopnosť riešiť problémy kryje marketingovými nástrojmi, ktoré majú odpútať pozornosť občanov SR od skutočných problémov agrosektoru.

Hnutie SME RODINA vie, čo znamenajú problémy, na ktoré upozorňujú naši odborníci, pre život bežného občana. Pani ministerka Matečná nevie zabezpečiť udržateľnosť poľnohospodárstva a produkcie potravín na úrovni, ktorá by zabezpečila potravinovú sebestačnosť a potravinovú bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, a preto by mala z funkcie ministerky odstúpiť.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov