Články

Hnutie SME RODINA žiada Vládu SR o zastavenie zonácie NP

Hnutie SME RODINA žiada Vládu SR o zastavenie zonácie NP

Bratislava 12.09.2023

Hnutie Sme rodina vyzýva Vládu SR, aby stiahla zo zajtrajšieho rokovania 3 body týkajúce sa zonácie, ktoré nie sú v súlade s Ústavou SR.

         Hnutie Sme rodina vyzýva Vládu SR, aby zo zajtrajšieho rokovania stiahla 3 body  – vyhlásenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, vyhlásenie zonácie NP Slovenský Kras a vyhlásenie zonácie chránený areál Stolica. ,,Sme rodina nesúhlasí so schválením týchto 3 bodov, ktoré sú súčasťou zajtrajšieho rokovania vlády, pretože nemajú súhlas vlastníkov, poľnohospodárov a ZMOSu, bol porušený celý proces prípravy a bola porušená Smernica rady o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a druhov. Toto sú zásadné rozpory a takýto materiál by nemal byť predložený na rokovanie vlády, pretože budú poškodené práva vlastníkov, zničený majetok, hodnota majetku, ľudia prídu o možnosť podnikať, chovať, pásť a ťažiť na daných územiach, prídu o finančné zdroje ľudia, ale aj obce. Hnutie Sme rodina na tento fakt upozorňovalo, už keď sa to prijímalo, pretože to bude mať aj obrovský vplyv na rozpočet. Všetci hovoria o tom, ako treba šetriť, tak som zvedavý, odkiaľ sa nájdu peniaze na tieto nezmysly. Ak sa to schváli, tak nebudeme mať inú možnosť, len vyzbierať 30 podpisov a obrátiť sa na Ústavný súd SR kvôli protiústavnosti týchto 3 nariadení,“ vysvetlil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

            Zásadný problém v týchto bodoch vidí hnutie v tom, že neprebehlo žiadne rokovanie s vlastníkmi, pričom základ ochrany prírody by mal byť založený práve na vlastníctve a neboli zakomponované základné práva, ktoré sú garantované Ústavou SR. ,,Vláda SR si vypracovala PVV, v rámci ktorého sú veci týkajúce sa NP a zonácie v 2 bodoch. V krátkodobých úlohách sa hovorí o tom, že Vláda SR má podporiť reformu NP z hľadiska zabezpečenia správy NP, mali by to vykonať ešte teraz v rámci svojho mandátu. V strednodobých prioritách sa Vláda SR sústredila na pokračovanie v reforme ochrany prírody s dôrazom na zonáciu NP. Majú teda pripraviť podklady pre budúcu vládu a tá ma prehodnotiť, či takýto materiál zaradí na rokovanie. Ide sa schváliť, aby bola Devínska Kobyla v 5. stupni ochrany s voľným pohybom osôb, je to úkaz, ktorý v našej legislatíve nemá obdoby. Prvýkrát mení nariadenie vlády zákon, pretože v najvyššom stupni ochrany majú byť prirodzené biotopy, nie ľuďmi vysadené stromy a kvety. Celá ochrana prírody je založená na klamstve! Čo sa týka Stolice, tam sme sa dohodli s vtedajším štátnym tajomníkom MŽP SR Michalom Kičom, že bude vyňatá a zrazu po niekoľkých mesiacoch sa Stolica zaradí do najvyššieho stupňa ochrany. Tak potom vysvetlite podnikateľovi, ktorý tu hospodársky pôsobí, že zo dňa na deň sa mu majetok zmení z 1. stupňa na 5. stupeň ochrany, na ktorý sa môže iba pozerať, pretože naň môže vstupovať iba vlastník,“  informoval predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.

            Hnutie Sme rodina žiada, aby boli tieto body stiahnuté a celý proces prenechaný budúcej Vláde SR. ,,Celé je to o obrovskom biznise, aby zarobila určitá skupina ľudí a vlastníci boli z celého procesu vynechaní. Hnutie Sme rodina chce, aby boli tieto body stiahnuté zo zajtrajšieho rokovania a prenechané budúcej vláde, ktorá prejde celý tento proces od začiatku. Upozorňujeme na skutočnosť, že v rámci SR je viac neštátnych vlastníkov ako štátnych a preto bez nich nie je možné efektívnym spôsobom vykonávať ochranu prírody,“ dodal predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.

Komentáre

komentárov