Články

09.05.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA „Vládny návrh zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nereflektuje na potreby ZŤP“

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Vládny návrh zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nereflektuje na potreby ZŤP

V Bratislave 9. 5. 2018

Na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa Petra Krištúfková vystúpila v rozprave k vládnemu návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Poslankyňa hnutia SME RODINA Petra Krištúfková na úvod svojho vystúpenia uviedla: Chcela by som, aby táto novela zákona bola nádejou pre ZŤP,  a aby pomohla odstrániť úskalia z ich života. To je však  možné len v tom prípade, ak by  skutočne riešila  ich  reálne  potreby  a  životné  nevyhnutnosti. Bohužiaľ, dnes tu máme novelu, ktorá len v minimálnej miere reflektuje na potreby ZŤP.“

V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo vznesených 371 pripomienok
a z toho 257 zásadných.  A len zlomok  z nich  bol  zapracovaný  do  znenia, ktoré  dnes  bolo predložené. Ministerstvo je napríklad zo strany ZŤP dlhodobo upozorňované na stagnáciu
a podhodnotenie hodinovej sadzby za výkon osobnej asistencie.
Tí, ktorí sú na pomoc osobných asistentov odkázaní, zažívajú akútnu krízu spôsobenú nedostatkom osobných asistentov z dôvodu ich finančného podhodnotenia.  Súčasná suma za hodinu osobnej asistencie je nedostatočná a ZŤP si dnes musia za ňu často doplácať z vlastného vrecka.

„My, za naše hnutie, sme navrhovali už na marcovej schôdzi navýšenie hodinovej mzdy pre osobného asistenta na 4,01 eura. Ministerstvom navrhované navýšenie na fixnú sumu 2,82 eura, teda o 4 centy je výsmechom,“ upozornila Petra Krištúfková. Potrebu urgentného navýšenia sadzby aspoň na 140 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 3,85 eur na hodinu  žiadajú zhodne aj organizácie zastrešujúce ZŤP. Navyše navrhované stanovenie fixnej sumy komplikuje možnosť valorizácie príspevku do budúcnosti.  Už teraz je týmto vytváraný stav, ktorý bude treba  meniť.

Poslankyňa na záver vyzvala poslancov, aby zvážili, či zákon v takejto podobe  a  s toľkými zásadnými pripomienkami vôbec posunú do ďalšieho čítania.

Za Hnutie SME RODINA, tlačové oddelenie

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov