Články

16.05.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA „Vláda nedodržiava medzinárodné záväzky, dokedy bude na to východ doplácať?“

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Vláda nedodržuje medzinárodné záväzky, dokedy bude na to východ doplácať?

Bratislava, 16.05.2018

Východ krajiny čaká už desaťročia na kvalitnú infraštruktúru, ktorá umožní zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov. Chýbajúca kvalitná cestná infraštruktúra spôsobuje, že sa regióny na východe Slovenska odborne aj ľudsky vyprázdňujú. Neschopnosťou a nezáujmom súčasnej slovenskej vlády je dôležitá časť R4 od hranice s Poľskom až po Prešov, vrátane jeho severného obchvatu, stále len vo fáze prípravy.

Via Carpatia je kľúčový transeurópsky koridor, ako najkratšia cesta zo severu Európy na juh. Prednosťami tejto investície je okrem iného zapojenie slabšie rozvinutých regiónov do hlavného prúdu medzinárodnej obchodnej výmeny a využitie ich rozvojových potenciálov. Slovenská republika sa zaviazala byť spolusúčinnou pri budovaní tohto dopravného koridoru. „VIA CARPATIA je pre Slovensko mimoriadne dôležitá, pričom výstavba uvedeného projektu je dôležitá aj z hľadiska rozvoja celého karpatského regiónu, nadregionálnej spolupráce v európskom priestore i z pohľadu medzinárodných dopravných prepojení zo severu na juh,“ zdôraznil Miloš Svrček, tímlíder hnutia pre dopravu.

„Chýbanie kvalitnej cestnej infraštruktúry spôsobuje, že sa regióny na východe Slovenska odborne aj ľudsky vyprázdňujú. Výsledkom dlhodobého ignorovania zo strany všetkých vlád v Bratislave je nielen absentujúca diaľnica na východ, ale aj postupný nedostatok technicky a odborne zdatných pracovníkov, ktorí by sa na východe krajiny dokázali uživiť,“ povedal predseda hnutia Boris Kollár.

Štát chce začať šetriť, keďže mu chýbajú finančné prostriedky na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Šetriť chce tak, že na východe Slovenska sa majú začať stavať diaľnice len v polovičnom profile. Takým úsekom má byť napríklad druhá etapa severného obchvatu Prešova, ktorý je tretím najväčším mestom Slovenska, kde sme svedkami pravidelne kolabujúcej dopravy.

Ísť do budovania diaľnic v polovičnom profile v čase, keď nám prognózy hovoria, že intenzita dopravy do dvadsiatich rokov stúpne v priemere o 4000 vozidiel za deň, je podvodom na motoristoch a ľuďoch žijúcich na východe Slovenska. Hovoriť a argumentovať spôsobom, že v prípade výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v polovičnom profile sa ušetrí značné množstvo finančných prostriedkov, je iracionálne. Odborná verejnosť veľmi dobre vie, že výstavba v polovičnom profile, neprinesie so sebou polovičné náklady a určite so sebou neprinesie automaticky očakávaný efekt v podobe zníženia zaťaženosti problematických bodov cestnej siete dotknutých regiónov. Štát by sa mal prestať zaoberať uvažovaním o budovaní polovičných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a uvažovať tak, aby boli benefity pre občanov hmatateľné čo najskôr a nie až o 20 rokov.

Cieľom hnutia SME RODINA – Boris Kollár v rámci svojho programu v oblasti vývoja slovenskej dopravy je predložiť víziu rozvoja dopravy, ktorá bude zohľadňovať očakávaný vývoj národného ako aj európskeho dopravného a výrobného priemyslu a nie ísť do pokusov v podobe budovania polovičných profilov.

„Je potrebné zobudiť sa, pretrieť si oči a pochopiť, že aj na východe sú ľudia, ktorí si platia dane, a ktorí od štátu očakávajú, že ich prestane diskriminovať v podobe absentujúcej diaľnice alebo rýchlostnej cesty,“ povedal Boris Kollár a ďalej pokračoval: „Aj tam žijú ľudia, živnostníci a aj tam je potrebné budovať nadradenú cestnú infraštruktúru.

Odovzdanie úsekov diaľnic a rýchlostných ciest VIA CARPATIA
MAĎARSKO – rok 2022 POĽSKO – rok 2024
SLOVENSKO – 2027/2030 ?

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár,

tlačové oddelenie.

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov