Články

ADRIANA PČOLINSKÁ: Zrúti sa slovenské školstvo?

Problém dočasnej straty prístupu k vedeckým on-line databázam slovenské školstvo, vedu a ani výskum nepoloží na lopatky.

Predpokladám, že bude trvať cca. pár dní. Politická hystéria nie je namieste.

To, že sa doteraz nenašlo 3,5 milóna eur (či už z eurofondov, z kapitoly ministerstva školstva alebo na základe participatívneho financovania – ministerstvo, univerzity, výskumné inšitúcie) je iste nepríjemné.

No zároveň je namieste aj otázka, kto zastaví výpalnícku cenovú politiku poskytovateľa – spoločnosti Elsevier.

S rovnakým problémom sa musia vysporiadať aj v bohatom Nemecku, na Taiwane, problémy hlási Fínsko, či Peru.

Aké sú alternatívy?

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba, získanie článkov priamo od autorov, získanie článkov od kolegov, ktorí k nim majú prístup, no existuje aj server poskytujúci nelegálne kópie príspevkov z vedeckých žurnálov. Vedci sa vynájdu…

Domnievam sa však, že ministerstvo školstva, Centrum vedecko-technických informácií, vysoké školy a Slovenská akadémia vied by si mali čím skôr spolu sadnúť a dohodnúť sa, ako a za akú cenu budú postupovať pri zabezpečení prístupu k vedeckým žurnálom na budúci rok. Aby sa vedecko-informačný blackout už neopakoval.

Komentáre

komentárov