Články

Farmárske bitúnky

Priatelia, chovatelia, farmári, kolegovia.

Prešli takmer dva roky od schválenia mojej novely zákona 39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti. Cieľom tejto novely bolo pripraviť základné legislatívne pravidlá na zriaďovanie farmárskych bitúnkov, ktoré poznajú takmer všetky vyspelé štáty EÚ a zavedenie porážania na pastve, pod šírim nebom, ako novej formy porážok hospodárskych a farmových zvierat, s cieľom získať bez zbytočného stresu a nákladov mäso a mäsové výrobky tej najvyššej kvality. 

Záleží mi na vidieku, a dobre viem, že ak má niečo fungovať za rovnakých podmienok a pravidiel na celom území Slovenska, musí byť k tomu vypracovaný jednoduchý manuál, čiže jednoduchý súbor pravidiel, ktorý zabezpečí rovnaké podmienky a povinnosti pre všetkých farmárov, ale aj kontrolórov z RVPS  na celom území našej vlasti.

Po takmer 2 rokoch od schválenia zákona v Národnej rade SR a po 4 mesiacoch od schválenia Vyhlášky 154/2023 v Bruseli, ma prestalo už baviť  nekonečné čakanie na rezort pôdohospodárstva a preto som sa rozhodol, že sám pre Vás vypracujem manuál, ako zriadiť vo svojom chove farmársky bitúnok, kde budete môcť v súlade s veterinárnymi predpismi poraziť, spracovať a následne predať mäso z týchto zvierat prakticky všetkým odberateľom, vrátane obchodov, reštauráciám, jedálňam, školám a zariadenia sociálnej starostlivosti na celom území Slovenskej republiky. 

Chcem upozorniť aj na to, že na farmárskom bitúnku nemusíte porážať iba zvieratá z vlastných chovov, ale po dohode môžete porážať zvieratá a následne spracovať mäso aj pre ďalších zmluvných chovateľov a poľovné združenia, čím sa stane tento proces oveľa efektívnejší a ekonomicky ešte zaujímavejší. 

V zmysle schválenej Vyhlášky, na farmárskom bitúnku budete  môcť spracovať denne až 3 kusy hovädzieho dobytka, 6 ks ošípaných, ovce, ako aj lesnú zver, čím sa znížia ich stavy vo voľnej prírode a súčasne sa znížia aj škody zverou na poľnohospodárskych plodinách.

Celú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov