Články

Hnutie SME RODINA chce zvýšiť potravinovú sebestačnosť a nastaviť spravodlivý systém podpory poľnohospodárov

Predseda výboru NR SR pre poľnohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta, minister pôdohospodárstva rozvoja a vidieka Ján Mičovský a predseda Slovenskej potravinárskej komory Emil Macho dnes na Výbore pre PaŽP spoločne rokovali na tému redistributívnej platby na plochu od 0- 28 ha.

Z iniciatívy predsedu výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu sa uskutočnilo stretnutie aj za účasti ministra pôdohospodárstva rozvoja a vidieka Jána Mičovského, a predsedu SPPK Emila Macha, kde sa spoločne rokovalo na tému redistibutívnej platby na plochu od 0-28 ha. Výbor so samotným zavedením redistributívnej platby súhlasí, ale navrhuje, aby bola až od 5 ha. „Navrhujem, aby do 5 ha vlastníci dostali príspevok 30 eur na ha, na údržbu a krajinotvorné spracovanie týchto pozemkov a od 5 tich ha by bola vyplatená plná redistributívna platba,“ ozrejmil Jaroslav Karahuta.

Predseda Výboru Karahuta tvrdí, že chce podporiť všetky farmy aj tie najmenšie, od 1 ha, ale cez projektové podpory, kde na to máme viac ako 1 mld. EUR z PRV. Malí farmári, ktorí chcú produkovať potraviny a chcú poberať výhody dotácii a podpôr vyplývajúce z nášho členstva v EÚ sa majú zaregistrujú ako podnikateľské subjekty SHR, živnostníci, alebo ako s.r.o. a majú využiť tieto možnosti. „Pán minister hľadajme zdroje tam, kde nám unikajú,“ upozorňuje Karahuta.

Predseda Výboru chce radšej investovať do agro-lesníctva, do bielych plôch, kde je možno 300 000 ha chýbajúcich pasienkov, podporiť ovocie a zeleninu a podporiť spracovanie potravín a odbytové združenia, ktoré nám majú zabezpečiť rozvoj vidieka. „Celý vidiek je na nohách, denne prichádzajú desiatky informácii o tom, že vlastníci po zverejnení informácii o RP, aj napriek zmluvám a neukončeným pozemkovým úpravám si okamžite nárokujú na pôdu, ako dobrý zdroj príjmu. Čaká nás nárast nájmov, strety vlastníkov a užívateľov a nepokoje na vidieku, zahltenie a nezvládnutie prechodného obdobia na PPA, ktorá ešte stále nemá vyplatených cez 100 mil. z programu leader, – ideálny zdroj financovania malých farmárov, pričom nemáme splnené opatrenia na získanie trvalej akreditácie, na ktorú nám ostáva už iba 8 mesiacov. A čo je najdôležitejšie nenaplníme hlavný cieľ PVV, ktorým je potravinová sebestačnosť a nenapravíme krivdy v oblasti vlastníckych vzťahov s poľnohospodárskou pôdou a o chvíľu budeme dovážať denne 1000 kamiónov s potravinami“ povedal Jaroslav Karahuta.

S návrhmi na riešenie vyplácania RP od 0-28 teda predseda Výboru pre PaŽP a ani samotné hnutie SME RODINA nesúhlasí a iné riešenie ako navrhol poslanec NR SR Jaroslav Karahuta teda nepodporia. „Je mi ľúto, že pán minister zásadne odmieta prijať kompromisné riešenie, ktoré by upokojilo zásadným spôsobom vyhrotenú situáciu a súčasne by sa podporila produkcia potravín. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa ja, ako aj hnutie SME RODINA plne dištancuje od navrhnutého spôsobu redistribúcie a ja úprimne želám p. ministrovi, úspešne zvládnutie situácie nielen na PPA, ale aj na SK vidieku, pretože za systém a spôsob financovanie SK vidieka nesie plnú politickú zodpovednosť p. minister Mičovský,“ na záver dodal Jaroslav Karahuta.

Komentáre

komentárov