Články

Môj brat Boris je človek s veľkým srdcom

Rozhovor s ĽUDOVÍTOM GOGOM, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky

Mnoho ľudí to o Vás ešte nevie, ale ste brat Borisa Kollára. Aké ste mali detstvo?

Áno, Boris je môj brat. Narodil sa prvý a ja štyri roky po ňom. Vychovala nás naša mamina spolu so starou mamou.

„Boris je pracovitý, ambiciózny, autoritatívny, nie je detailista. Je to človek s veľkým srdcom, ktorý vždy pozorne počúva a vždy si všetko zapamätá“

Bývali sme všetci spolu a napriek tomu, že mamina musela pracovať v troch zamestnaniach, aby nás uživila v tej dobe, na naše detstvo mám krásne spomienky. Brávala nás lyžovať do hôr, v lete k moru, na výlety, ukázala nám a naučila množstvo športov. Snažila sa nám zo všetkých síl nahradiť otca, za čo sme jej veľmi vďační. Boris je môj starší brat, takže jeho vplyv na mňa bol silný – bol mi vzorom.

Samozrejme – ako sa u chlapcov stáva, z času na čas sme sa poškriepili. Doba nás formovala, myslím, lepším smerom ako dnešné deti, pretože sme viac času venovali športu, záľubám a pomoci druhým.

Aký je Boris brat?

Boris je pracovitý, ambiciózny, autoritatívny, nie je detailista. Je to človek s veľkým srdcom, ktorý vždy pozorne počúva a vždy si všetko zapamätá. Veľmi sa mi páči, že sa sám vypracoval a vždy mal vyrovnané vzťahy s partnermi a priateľmi. Keď potrebujem poradiť alebo pomôcť, môžem sa na neho vždy spoľahnúť a to je pre mňa výborný pocit. Je veľmi sčítaný a priateľský.

Vie sa vcítiť do pocitov druhých a má vrodený inštinkt ochraňovať a pomáhať ľudom v problémoch.
Sme spolu zohraný tím, takže keď zvažoval vstup do politiky, tak som ani na chvíľu nezaváhal a išiel s ním do toho.

„Skúsenosti ma naučili, ako vychádzať s ľuďmi, riešiť situácie, plánovať ciele a dosahovať výsledky.“

Do politiky ste vstúpili pomerne nedávno. Ako hodnotíte svoje prvé volebné obdobie? Čo sa Vám podarilo dosiahnuť?

Po 25 rokoch v súkromnom podnikaní som sa dostal k politike približne v roku 2015, kedy sa môj brat Boris a skupina priateľov rozhodla, že chceme zmeniť to, čo sa nám nepozdáva na fungovaní doterajšej politiky a fungovaní štátu a založili sme hnutie SME RODINA – Boris Kollár.

Životné skúsenosti ma naučili, ako vychádzať s ľuďmi, riešiť situácie, plánovať ciele a dosahovať výsledky. Tieto vlastnosti potrebujete aj v politike.

V mojom prvom volebnom období v Národnej rade SR sa venujem prevažne zahraničnej problematike. Táto téma ma zaujala aj skúsenosťami z minulosti, kedy som necítil podporu zo strany slovenských orgánov pri riešení problémov a podpory, ktorú majú slovenskí občania a naše firmy v zahraničí.

Som členom Výboru NR SR pre európske záležitosti a Zahraničného výboru. V rámci aktivít pre hnutie SME RODINA – Boris Kollár kladiem dôraz na riešenie otázok slovenskej zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov, ktoré vychádzajú z nášho programového vyhlásenia.

„Som presvedčený o tom, že implementácia nami navrhovaných opatrení pomôže Slovensku vyhnúť sa ekonomickej kríze a pozdvihne životný a sociálny štandard piatich miliónov obyvateľov Slovenska.“

Za úspech v mojom doterajšom pôsobení považujem napojenie nášho hnutia na európsku politickú stranu Identita a demokracia, ktorá je aj súčasťou Európskeho parlamentu. S týmto politickým subjektom nás spája podobný program a ciele.

Stretávate sa s Borisom rodinne alebo sa pre pracovné zaneprázdnenie vidíte len v parlamente či počas mítingov s ľuďmi po Slovensku?

Naša rodina sa pri každej rodinnej príležitosti, samozrejme, stretáva najmä pri dobrom jedle. Spolu s našimi deťmi je o to väčšia zábava. Pri týchto stretnutiach si užívame príjemne strávený čas a plánujeme spoločné aktivity, prípadne riešime každodenné radosti a starosti. Môžem povedať, že sa s bratom Borisom vidíme denne či v práci, alebo súkromne, ale každý máme svoj súkromný život.

Venujete sa zahraničnej politike. Ako vidíte aktuálne dianie v EÚ?

Po májových voľbách a septembrovej ustanovujúcej schôdzi Európskeho parlamentu môžeme sledovať opakujúce sa chyby. Jednou z týchto chýb je aj opätovné presadzovanie migračnej a prerozdeľovacej politiky. Tu mám za to, že EÚ má zostať projektom, ktorý rešpektuje suverenitu jednotlivých štátov, má dávať priestor spolupracovať v otázkach supranárodného štátu.

Ďalšou rezonujúcou témou zostáva Brexit. Pri jeho realizácii musíme mať na zreteli našich občanov žijúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii. Je treba hájiť záujmy slovenských menšín v zahraničí a v tomto by bol určite prospešný krok do budúcna – udelenie dvojitého občianstva práve pre tieto skupiny.

Sme pripravení na ekonomickú krízu?

Naše hnutie má rozsiahly a prepracovaný program ekonomického rozvoja Slovenskej republiky, ktorý sa opiera o dlhoročné skúsenosti našich odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia. Som presvedčený o tom, že implementácia nami navrhovaných opatrení pomôže Slovensku vyhnúť sa ekonomickej kríze a pozdvihne životný a sociálny štandard piatich miliónov obyvateľov Slovenska.

Môže globálna ekonomická kríza viesť aj k ďalšej migračnej kríze ako pred pár rokmi?

Mýslím si, že migračná kríza nebola dôsledkom ekonomickej. V našej geopolitickej polohe prebieha ekonomická migrácia v smere východ – západ a migračná kríza prebiehala a prebieha v smere juh – sever. Globálna ekonomická kríza bude mať za následok presun ekonomických migrantov do krajín, kde sa bude predpokladať jej najmenší dopad. Odhadujem, že to budú krajiny východnej Ázie a Severnej Ameriky.

„My sme si zobrali za úlohu pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a ktorých je v našej spoločnosti väčšina.“

Je hnutie SME RODINA pripravené postarať sa o obyčajných ľudí v krízových časoch?

Ekonomický program hnutia SME RODINA je vyvážený a hlavne postavený pre päť miliónov obyčajných občanov Slovenska. Ostatné politické strany a hnutia sa sústreďujú buď na horných desaťtisíc alebo na tých úspešných, ktorí vlastne pomoc štátu vôbec nepotrebujú. My sme si zobrali za úlohu myslieť na tých a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a ktorých je v našej spoločnosti väčšina.

Na odľahčenie, poznáte nejaký dobrý vtip o politikoch?

– „Prečo má Robert Fico aj po odchode z funkcie takú veľkú ochranku?“

– „Lebo nám môže byť ukradnutý.“:)

Ing. Ľudovít Goga
Poslanec NRSR

Komentáre

komentárov