Články

Návrh zákona o exekučnej amnestii z dielne hnutia SME RODINA – Boris Kollár pôjde na januárové rokovanie parlamentu

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 Návrh zákona o exekučnej amnestii z dielne hnutia SME RODINA – Boris Kollár pôjde na januárové rokovanie parlamentu

 

Bratislava, 11. januára 2019

 

Milan Krajniak a poslanci NR SR za hnutie SME RODINA – Boris Kollár   predkladajú do parlamentu návrh zákona o  upustení od vymáhania pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii).

Predmetným návrhom zákona sa umožní skupine cca 540 tisíc občanov Slovenskej republiky, z toho približne 34 tisíc dôchodcom,  splatiť svoj dlh voči správcovi pohľadávky a zastaviť exekúciu, čím sa vytvoria podmienky pre lepšiu kvalitu života tejto skupiny občanov Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť podmienky na upustenie od vymáhania pohľadávok štátu voči občanom Slovenskej republiky, ktoré vznikli od 1. januára 1993 do 30. apríla 2019 za podmienky, že občan Slovenskej republiky uhradí svoj dlh voči správcovi pohľadávky do 30. júna 2019. Po zaplatení dlhu mu budú odpustené úroky z omeškania a poplatky a správca pohľadávky podá návrh na zastavenie exekúcie. Zároveň návrh zákona stanovuje výšku pohľadávky občana Slovenskej republiky voči správcovi pohľadávky nepresahujúcu 10 000 eur bez príslušenstva.

 

V Slovenskej republike prebieha v súčasnom období približne 3,7 milióna exekúcií. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Exekútori môžu zrážať dlh aj z nemocenskej dávky, dôchodku a výživného. Podľa najnovších informácií zo Sociálnej poisťovne má viac ako 34 tisíc dôchodcov exekvovanú časť dôchodku.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov