Články

Nespravodlivosť voči deťom starším ako 6 rokov

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 

Nespravodlivosť voči deťom starším ako 6 rokov

 

Bratislava, 22. október 2019

 

Od 1. apríla budúceho roka si budú môcť pracujúci rodičia uplatniť dvojnásobný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov. Bude sa to týkať približne 250 tisíc detí vo veku do 6 rokov. A čo deti, ktoré majú nad 6 rokov? Na tieto deti, respektíve ich pracujúcich rodičov sa zabudlo?!

 

Od roku 2016 hnutie SME RODINA podporuje rodiny s deťmi. Návrhy, ktoré im majú pomáhať sme vždy podporili, podporujeme a budeme podporovať. Chceme, aby sme kedykoľvek v budúcnosti, mohli  povedať: „Tou a tou zmenou zákona sme pomohli.“ Preto sme zahlasovali aj za dvojitý daňový bonus. Sme radi, že sa urobil krok dopredu, ktorým oceníme rodičov za ich výchovu a znížime im daňové zaťaženie.

Zvýšenie daňového bonusu na dvojnásobok, na sumu 44,34 eur je naozaj dobré riešenie, pretože podporuje rodiny pracujúcich rodičov. Ale nemôžeme súhlasiť s tým, že sa týka LEN DETÍ DO 6 ROKOV. „A z tohto dôvodu už druhýkrát podávam návrh, aby si rodič na dvojitý daňový bonus mohol nárokovať aj pri dieťati nad 6 rokov a nie len s dieťaťom do 6 rokov, ako je tomu teraz. Dovolím si povedať, že aktuálne nastavenie tohto zákona, vytvára neopodstatnenú nespravodlivosť, voči naozaj veľkej skupine rodičov,“ vyjadrila svoj postoj poslankyňa NR SR za hnutie SME RODINA Petra Krištúfková.

Všetci dobre vieme, že pribúdajúcim vekom dieťaťa rastú aj náklady. Náklady na stravu, vzdelanie, ošatenie, záľuby, atď. Aj z tohto pragmatického dôvodu je nutné, aby daňový bonus bol navýšený na dvojnásobok výšky daňového bonusu bez ohľadu na vek dieťaťa. „Nemal by byť diskriminovaný rodič len preto, že jeho dieťa dovŕšilo 6 rokov. Pretože títo pracujúci rodičia týchto detí starších ako 6 rokov odvádzajú nie malé peniaze tomuto štátu, platia dane a vychovávajú svoje deti, ktoré tento štát predsa potrebuje,“ takto to vidí predkladateľka Petra Krištúfková.

Cieľom návrhu zákona je nastaviť zákon spravodlivo, aby pomáhal a nediskriminoval rodiča len preto, že má dieťa staršie ako 6 rokov. Petra Krištúfková z hnutia SME RODINA je odhodlaná aj naďalej v parlamente predkladať návrhy na pomoc tým najzraniteľnejším, hlavne deťom a ich rodičom.

 

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov