Články

Nespravodlivý výpočet odchodu do dôchodku sa týka približne 111-tisíc žien narodených v rokoch 1958, 1959 a 1960

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Nespravodlivý výpočet odchodu do dôchodku sa týka približne
111-tisíc žien narodených v rokoch 1958, 1959 a 1960

Bratislava, 17. september 2019

 

Ústavný zákon platný od 1. júla 2019 hovorí o tom, že žene má byť za každé vychované dieťa odpočítané pol roka z dôchodkového veku. Súčasná právna úprava neakceptuje ústavný zákon a približne 111 tisíc žien je diskriminovaných. Táto nespravodlivosť voči ženám sa dotkla ročníkov 1958, 1959 a 1960.

 

Súčasná právna úprava týmto ročníkom neodpočítava za každé dieťa 6 mesiacov, tak ako to je zakotvené v ústavnom zákone v znení zmien od 1. júla 2019. Ani pozmeňujúci návrh predložený na Sociálnom výbore NR poslancom Ľubomírom Vážnym 10. septembra 2019, ktorého súčasťou bola tabuľka, ktorá fixne definuje vek odchodu do dôchodku, nevyriešila spôsobenú NESPRAVODLIVOSŤ voči tejto skupine žien. Napriek tomu bol návrh spolu s tabuľkou schválený. „Nie je jasné, podľa akého kľúča bola táto tabuľka vyhotovená, kÚSTAVNÝ ZÁKON jasne hovorí: odpočet na každé vychované dieťa je 6 mesiacov.“ objasňuje poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

 

Účastné na sociálnom výbore boli aj dámy z iniciatívy dotknutých žien, aby povedali verejne o krivde voči nim a tlmočili svoje legitímne práva, ktoré vyplývajú z ústavy. Dokonca bola zaslaná petícia Jánovi Richterovi, ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Viera Kubicová, členka iniciatívy dotknutých žien reaguje na danú situáciu: „Petra Krištúfková ako jediná vypočula naše slová a ponúkla nám aj konkrétnu pomoc. Oslovení poslanci z vládnucich aj opozičných strán si nás síce vypočuli, ale bez ďalšej odozvy.“

 

Je nemysliteľné, aby nebol dodržaný ústavný zákon, aby tieto diskriminované ženy za ich odpracované roky a vychované deti boli od tohto štátu odmenené nespravodlivosťou. A preto hnutie SME RODINA – Boris Kollár predkladá pozmeňujúci návrh, ktorého súčasťou je nová fixná tabuľka, ktorá spravodlivo odpočítava 6 mesiacov za každé vychované dieťa,“ vyjadrila svoj postoj poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov