Články

Pani ministerka, neberte deťom šancu na vzdelanie!

Na slovenských školách chýba polovica z potrebného počtu asistentov, ktorí by mali pomôcť znevýhodneným žiakom. Ministerka školstva Martina Lubyová plánovala, že ich bude ešte menej. Namiesto 6292 asistentov iba 3108. Najbolestivejšie by sa to dotklo práve špeciálnych škôl, kde sú deti, ktoré majú najťažšie postihnutie – asistenti zabezpečujú aj ich hygienické potreby, aplikujú im lieky, pomáhajú v pohybe po budove.

Ministerstvo školstva už v roku 2017 vypracovalo Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole a vláda ním deklarovala, že do roku 2021 by malo dôjsť k navýšeniu prostriedkov na uspokojenie žiadosti škôl o zvýšenie počtu asistentov na 100 percent. K zlepšeniu však neprichádza; situácia je čoraz horšia.

Neschopnosť vlády pomôcť rodičom a deťom s asistenciou v škole som sa snažila kompenzovať podaním pozmeňovacieho návrhu k štátnemu rozpočtu na tento rok, ktorý spočíval v presune 4,5 mil. eur z ministerstva obrany do rozpočtu ministerstva školstva a účelovo ich viazať na zabezpečenie asistentov učiteľov. Zjednodušene povedané, namiesto jedného obrneného transportéra by sme boli schopní zafinancovať asistentov učiteľov pre 500 detí, ktoré ich najviac potrebujú. Vládna koalícia však má iné priority ako pomoc rodinám a deťom.

Po vlne kritiky sa ministerstvo školstva rozhodlo do konca roka zachovať status quo a počet asistentov zachovať na úrovni minulého školského roka. No v januári problém prepukne zase. Preto spolu s kolegami z opozície podporím návrh na zvolanie Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, kde budeme tvrdo požadovať od ministerky školstva, aby kritickú situáciu v rezorte urgentne riešila a zabezpečila pomoc deťom a ich rodinám aj v rozpočte na budúci rok.

doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
členka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov