Články

Podávame podnet na ústavný súd

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA

Podávame podnet na ústavný súd

 

Bratislava, 05. december 2019

Nakoľko nedošlo k odstráneniu nespravodlivosti voči ženám ročníkov 1958-60, ktorú avizujeme už od septembra tohto roku, podáva hnutie SME RODINA podnet na Ústavný súd SR. Nespravodlivosť voči dotknutým ženám vznikla nesprávnym výpočtom odchodu do dôchodku. Nebol dodržaný ústavný princíp, ktorý hovorí o odpočte 6 mesiacov za každé vychované dieťa.

 

Ako sme už informovali počas septembrovej schôdze, súčasná právna úprava týmto ročníkom neodpočítava za každé dieťa 6 mesiacov, tak ako to je zakotvené v Ústave SR. Ide o veľmi silné ročníky a týka sa to takmer 111 tisíc žien. Krivda voči ženám vznikla na Výbore NR SR pre sociálne veci, kde poslanec Vážny podal pozmeňujúci návrh, ktorého súčasťou bola fixná tabuľka, ktorá nezohľadňovala správny odpočet mesiacov za vychované detí.

Z tohto dôvodu sme podali pozmeňujúci návrh, ktorý mal za cieľ túto krivdu napraviť, avšak nebol podporený. „Preto teraz pristupujeme k ďalšiemu kroku. A tým je podanie podnetu na Ústavný súd SR. Podnet bol podporený 37 podpismi opozičných poslancov.“ Informovala o tom  na tlačovej besede poslankyňa za hnutie SME RODINA Petra Krištúfková.

 

Za hnutie SME RODINA, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov