Články

Poslanec Miloš Svrček predkladá zákon, ktorým za zabezpečí zefektívnenie, zjednodušenie a urýchlenie postupu pri poskytovaní podpory zo ŠFRB!

Poslanec Miloš Svrček predkladá zákon, ktorým za zabezpečí zefektívnenie, zjednodušenie a urýchlenie postupu pri poskytovaní podpory zo ŠFRB!

Bratislava 06.04.2023

Vďaka návrhu poslanca Miloša SVRČEKA (SME RODINA) dôjde k úprave podmienok pre podporu obnovy bytových budov tak, aby žiadatelia mohli čerpať na tento účel finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programového obdobia 2021 – 2027

Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Miloš Svrček podáva do parlamentu návrh zákona, ktorý bol vypracovaný v nadväznosti na zavedenie podmienok, ktoré umožnia čerpať finančné prostriedky Európskej únie do oblasti obnovy bytovej budovy. ,,Štátny fond rozvoja bývania patrí k významným prvkom zvyšovania kvality a dostupnosti bývania pre široký okruh žiadateľov. Cieľom môjho návrhu zákona je upraviť podmienky pre podporu obnovy bytovej budovy, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci programovacieho obdobia 2021 – 2027. Súčasne navrhujem zavedenie motivačných prvkov, aby žiadatelia investovali finančné prostriedky na vybudovanie technických zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie,“ informoval poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček.

Vďaka tomuto návrhu zákona sa vyrieši úprava maximálnej výšky podpory takmer pre všetky účely podpory, čo bude mať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie v prípade žiadostí o podporu inými právnickými osobami. ,,Zvýšením limitu možnej podpory poskytovanej zo ŠFRB sa vytvára zákonný rámec pre možnosť financovania projektov rozvoja bývania a obnovy existujúceho bytového fondu, pričom konkrétne detaily budú vykonané v jednotlivých vykonávacích predpisoch. Novelou sa taktiež zavedie možnosť elektronickej komunikácie medzi ŠFRB a žiadateľom prostredníctvom elektronického informačného systému fondu od podania žiadosti až po čerpanie podpory a následnú kontrolu podmienok, za akých bola podpora poskytnutá,“ objasnil poslanec NR SR Miloš Svrček.

Účinnosť tohto nového návrhu poslanca Miloša Svrčeka, ktorý zabezpečí zrýchlenie poskytovania podpory zo ŠFRB sa navrhuje od 1. januára 2024. ,,Úpravu podmienok pre podporu obnovy bytovej budovy je nevyhnutné prijať, aby bolo možné na tento účel čerpať finančné prostriedky EÚ na obnovu bytových domov v novom programovom období. Súčasná právna úprava neumožňuje implementáciu týchto podmienok a tým ohrozuje splnenie stanovených cieľov SR voči EÚ s možnosťou uplatnenia sankcií voči SR zo strany EÚ za nesplnenie ustanovených podmienok,“ dodal na záver poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček.

Komentáre

komentárov