Články

Poslankyňa NR SR Petra Krištúfková (SME RODINA) novým pozmeňujúcim zákonom upravuje preventívne prehliadky aj novorodenecký skríning

Poslankyňa NR SR Petra Krištúfková (SME RODINA) novým pozmeňujúcim zákonom upravuje preventívne prehliadky aj novorodenecký skríning

Bratislava 20. 6. 2023 – Pozmeňujúci zákon pripravený ministerstvom zdravotníctva, ktorý do parlamentu predložila Petra Krištúfková z hnutia Sme rodina, upraví okrem iného preventívne prehliadky tehotných žien, detí, dorastu a dospelých. Zákon dnes prešiel hlasovaním v parlamente.

Podľa vyjadrenia P. Krištúfkovej, aby bola zdravotná starostlivosť v oblasti prevencie kvalitnejšia, musia byť upravené podmienky preventívnych prehliadok.  

,,V predkladanom pozmeňujúcom návrhu bolo upravené časové obdobie, kedy majú tehotné ženy nárok na preventívnu prehliadku u zubného lekára. Po novom to bude prvýkrát na konci prvého alebo na začiatku druhého trimestra a druhýkrát v priebehu tretieho trimestra. Zákon upravuje aj mimoriadne dôležitý novorodenecký skríning, ktorý bude hradený z verejného zdravotného poistenia. Uvedenou úpravou sa zabezpečí včasný záchyt prípadných ochorení a následná adekvátna liečba, ale aj typy a periodicita vyšetrení pri novorodencoch a odkladnosť preventívneho vyšetrenia z objektívnych príčin pri predčasne narodených deťoch,“ hovorí poslankyňa Petra Krištúfková.

            V rámci návrhu sa poslankyňa venuje aj preventívnej starostlivosti detí a dorastu. ,,Pri tvorbe môjho návrhu som vychádzala z poznatkov z aplikačnej praxe. Po novom sa upravia časové obdobia preventívnych prehliadok a vyšetrení u detí a dorastu, ako aj vek poistencov, v ktorom sa preventívna prehliadka vykonáva. Doplní sa aj ďalšia preventívna prehliadka, ktorá sa vykonáva v 17. roku života, ktorá bola zahrnutá už medzi preventívnou starostlivosťou u dospelých,“ objasnila poslankyňa P. Krištúfková.

            Poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková sa rozhodla po svojej práci v sociálnej oblasti, kde sa venovala v prvom rade pomoci pre rodiny s deťmi a matky – samoživiteľky, venovať pomoci ženám a rodinám s deťmi aj v zdravotnej oblasti.

,,Ako sa hovorí, zdravie máme len jedno. Je to najdôležitejšia vec v našom živote. Som preto presvedčená, že by sme sa tejto zásadnej problematike mali venovať omnoho viac. V rámci hnutia Sme rodina sme sa už pričinili o to, aby sa nerušili nemocnice v regiónoch, teraz bojujeme spoločne s naším predsedom Borisom Kollárom  proti tomu, aby sa rušili ambulancie pre deti a dorast, ktoré avizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Domnievam sa, že by to malo negatívny dopad na zdravotnú starostlivosť v jednotlivých regiónoch, ktorá je už teraz ohrozená. Mali by sme sa skôr pozrieť na to, ako ľuďom pomôcť, nie ako im hádzať polená pod nohy,“ povedala na záver poslankyňa Petra Krištúfková.

Komentáre

komentárov