Články

PREČO SLOVENSKO POTREBUJE NAŠE HNUTIE?

Čo by mali občania vedieť o stave ekonomiky Slovenska? Vo svete obchodu sa to nazýva výťahový predaj — elevator pitch. Nastúpite s niekým do výťahu a máte len dve minúty na to, aby ste vysvetlili, o čo nám ide, pretože o dve minúty vystupujete. Vaše dve minúty začínajú.
Pozrime sa na najväčšie rezervy, odkiaľ vieme získať peniaze, keď sa nám konečne podarí vysporiadať so zlodejmi a klamármi.

Ekonomika

Korupcia a zlý výber daní

Prioritou číslo jeden je výber dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňová medzera je 2,256 miliardy eur. Daňová medzera je množstvo peňazí, ktoré sme mohli na DPH vybrať a nevybrali z dôvodu podvodov a krátenia daní. Vina za to padá na hlavu Smeru — je to kombinácia korupcie a neschopnosti Smeru, ktorá tento stav spôsobuje. Daňová medzera na DPH tvorí 6,6% z 34 miliárd konsolidovaného štátneho rozpočtu. Priorita číslo dve je korupcia pri nákupoch v štátnej správe. Nie každý nákup v štátnej správe je spojený s korupciou. Približne polovica výdajov štátneho rozpočtu sú platy štátnych zamestnancov a podobné výdaje, kde nie je vôbec žiadny priestor na korupciu. Z tej druhej polovice je zaťažená korupciou približne pätina — 20% nákupov. Z rozpočtu 34 miliárd je 20% z 50% rovné 10%, a teda 3,4 miliardy. 3,4 miliardy sú zaťažené korupciou v priemernej výške 20% a teda úspora pri odstránení korupcie by bola 20% z 3,4 miliardy a to je 0,68 miliardy a teda 2% zo štátneho rozpočtu. Kým pri DPH stačí vyčistiť zopár ľudí vo vedení rezortu Ministerstva financií, pri korupcii v štátnej správe je potrebné vymeniť desiatky ľudí. Treťou prioritou je korupcia pri eurofondoch. Opäť nebudeme tvrdiť, že všetky nákupy pri eurofondoch sú zaťažené korupciou. Odhadom je to asi len tretina a priemerná úroveň korupcie je 20%. Ak by čerpanie bolo dve miliardy ročne, tak hovoríme o 0,133 miliardy ročne čo predstavuje 0,4 % štátneho rozpočtu. Vidíme, že tu sú rezervy oveľa menšie ako pri DPH a štátnom rozpočte.

Zrekapitulujme ešte raz:
• DPH 2,256 mld; 6,6% štátneho rozpočtu,
• korupcia pri nákupoch 0,68 mld; 2% rozpočtu,
• korupcia pri eurofondoch 0,133 mld; 0,4% štátneho rozpočtu.

Všetky tieto veci sú odhady, dôkazy samozrejme nemáme, pretože by sme s nimi hneď bežali na políciu.

Je to v ľuďoch

Riešenie daňovej medzery DPH aj korupcie nespočíva v zavedení ďalších zákonov, lepších registračných pokladníc ani kopírovaní všetkých účtov a faktúr na servery Ministerstva financií. V krajinách, kde je daňová medzera oveľa nižšia nič z toho nemajú. Čo ale majú sú iní ľudia. Úroveň korupcie, úroveň neúplatnosti pri výbere daní je nulová. Dane sa skrátka platiť musia.

Nedá sa tvrdiť, že celá daňová medzera je spôsobená úmyselne. Určite je dosť veľká časť DPH nezaplatená z dôvodu neznalosti zákona, komplikovanej legislatíve alebo zlého usmerňovania zo strany daňovej správy. Len zodpovednosť za to opäť padá na plecia tých istých úradníkov, ktorí sa pravdepodobne podieľajú aj na úmyselných podvodoch s daňami.

Napríklad Bašternák ukrátil Slovensko o 2 milióny eur aj vďaka tomu, že mal politické krytie. Policajná vyšetrovateľka zamietla vyšetrovanie v čase, keď jej šéf minister Róbert Kaliňák býval v tom istom dome ako firma B. A. Haus pod vedením Ladislava Bašternáka.

Stopy káuz a kauzičiek vedú aj do daňových rajov. Spolu s Bašternákom v nich svietia aj mená ďalších chránencov „štandardných strán”. Opakujú sa sídla na Malte, Luxembursku a Cypre. Samotný Bašternák má na rováši dodnes viac ako 11 miliónov eur. Ale obvinenia polície sa zastavili niekde okolo 3 miliónov. Náhoda? Nemyslím. Skôr politické krytie.

Politické krytie

Nová vláda, ktorá musí vzísť z nasledujúci parlamentných volieb bude mať preto prioritu číslo jeden výmenu papalášov, ktorí riadia Daňový úrad, Colný úrad a Kriminálny úrad Finančnej správy. Preto už dnes hľadáme kompetentných a neskorumpovaných ľudí, ktorí môžu po voľbách začať čo najskôr s revitalizáciou výberu daní. Veríme, že väčšina ľudí v týchto úradoch sú ľudia schopní a bezúhonní. Musíme však hľadať tých, ktorí umožňujú svojou negatívnou činnosťou alebo naopak pasivitou zlý výber daní. Pripomeňme, že väčšina obyvateľov poctivo platí dane zo svojej mzdy a zo všetkých nákupov a nikdy ich ani nenapadlo, že by mohli byť v nejakej korupcii namočení. Neplatenie daní nie je v našej národnej povahe. Drvivá väčšina ľudí, totiž dane poctivo platí. Je to naopak záležitosť pár desiatok alebo stoviek subjektov, ktoré dane neplatia. A to neplatenie je vedome alebo nevedome tolerované úradníkmi. Dnes už máme aj Kriminálny úrad FS, ktorý by mal tieto trestné činy vyšetrovať a tak ako v prípade úradníkov Finančnej správy ani v Kriminálnom úrade FS nie sú ľudia neschopnejší ako v iných krajinách. Ľudia sú šikovní a ak nepoctiví nebudú mať politické krytie „štandardných politických strán”, tak určite nájdu medzi sebou dosť schopných ľudí, ktorí dokážu rezort riadiť. A tejto novej generácii profesionálov, ktorí budú riadiť rezort bude naše hnutie poskytovať politické krytie. To je naša hlavná úloha.

 

ING. DUŠAN DOLIAK
Podpredseda hnutia SME RODINA – Boris Kollár
Vedúci pracovnej skupiny Ekonomika a financie

Komentáre

komentárov