Články

Skutočné zámery pri stratifikácii nemocníc ukáže až návrh zákona

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Skutočné zámery pri stratifikácii nemocníc ukáže až návrh zákona

Bratislava, 17. júl 2019

            Cieľom dobrého nastavenia pevnej siete ústavných zdravotníckych zariadení je zabezpečenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacienta. Stratifikácia nemocníc by však mala sledovať aj posilnenie reálneho materiálno-technického a personálneho štandardu zároveň aj a štandardu výkonov, ktoré môže daný typ ústavného zdravotníckeho zaradenia vykonávať.

            „Či bude materiál z dielne Smeru-SD tieto predpoklady spĺňať, je zatiaľ otázne. Naše hnutie myšlienku potreby reformy podporuje, ale má zásadné výhrady k spôsobu jej realizácie. Preto si počkáme na návrh zákona, ktorý predloží vláda do NR SR. Následne sa s ním podrobne oboznámime pričom v prvom čítaní nevylučujeme jeho podporu. Naše konečné rozhodnutie však bude závisieť od  znenia návrhu zákona, ktorý prejde do tretieho čítania,“ povedala k zámerom Smeru-SD v oblasti zdravotníctva Zuzana Šebová.

Odborné analýzy od Svetovej banky a medzinárodnej konzultačnej spoločnosti so zameraním na sociálne a zdravotnícke odvetvia Sanigest poukazujú na potrebu reprofilizácie a redukcie nemocníc na Slovensku. Podľa týchto odborných materiálov u nás stačí na zagarantovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre 95% obyvateľov 8 koncových nemocníc. Tie by zároveň zabezpečili dostupnosť vysokošpecializovaných medicínskych disciplín do maximálne 90 až 120 minút.

            „Pri tomto nastavení by potom v ostatných mestách vedeli zabezpečiť kvalitnú základnú starostlivosť aj nemocnice I. a II. typu. Interné oddelenia, chirurgia, gynekológia a pediatria by boli dostupné do 30 minút. Neurológia, ORL, ortopédia, LDCH, urgent a traumatológia by boli dostupné do 45-60 minút. Všetky prebytočné kapacity by sa mohli zmeniť na LDCH, posilniť centrá jednodňovej chirurgie, denné stacionáre a ďalšie zariadenia sociálno-zdravotnej starostlivosti,“ vysvetlila predstavu hnutia poslankyňa Šebová.

Sieť zdravotníckych zariadení by potom dopĺňali kardiologické ústavy v BA, BB a KE, špecializované psychiatrické ústavy v Pezinku a Michalovciach a onkologické ústavy v Bratislave a Košiciach. Hnutie by však rado poukázalo aj na to, že v oblasti stratifikácie nemocníc je potrebné zohľadniť aj potrebu riešenia nadväzujúcich zariadení na doliečenie.

            „Čo nám v materiáli chýba, je spôsob financovania reformy, ktorý má  zahŕňať aj zdravotníckych pracovníkov. Tiež nie je jasné, aké dopady bude mať uvedená reforma na kvalitu života občanov. A čomu vôbec nerozumieme, je spôsob realizácie reformy legislatívne, navyše ústavným zákonom, keď takéto strategické rozhodnutia môže prijímať vláda, resp. ministerstvo, ktoré má v rukách SMER-SD už niekoľko rokov,“ uzavrela Zuzana Šebová.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov