Články

SME RODINA – Boris Kollár: Nekompetentnosť SNS vo vedení rezortu pôdohospodárstva vedie sektor výživy do katastrofy

Tlačová správa hnutia SME RODINA – Boris Kollár

SME RODINA – Boris Kollár: Nekompetentnosť SNS vo vedení rezortu pôdohospodárstva vedie sektor výživy do katastrofy

 

Bratislava, 12. august 2019

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár hodnotí zahranično-obchodnú bilanciu rezortu pôdohospodárstva za obdobie rokov 2016-2019.

Posledné výsledky salda zahraničného obchodu za obdobie január – máj 2019 jednoznačne potvrdzujú skutočnosť, že rezort ministerstva pôdohospodárstva je vedený do stavu totálneho úpadku a jediným cieľom vedenia je naplnenie ekonomických očakávaní úzkej skupinu agropodnikateľov napojených na SNS pred skutočnými ekonomickými záujmami a potrebami spoločnosti.

Saldo zahraničného obchodu za obdobie od roku 2016, teda od nástupu ministerky Matečnej dosahovalo každoročne nové záporné historické maxima a dnes je všetkým jasné, že výsledkom zahraničného obchodu s agrokomoditami za rok 2019 bude záporné saldo vo výške minimálne 1,75 mld. EUR, čo je viac ako 60% oproti tomu, v akom stave preberala pani Matečná ministerstvo pôdohospodárstva v roku 2016.

„Dnes už nemusíme analyzovať trendy vývoju rezortu pôdohospodárstva od roku 2016, pretože dnes je všetkým jasné, že to, čo dokázala pani ministerka Matečná a SNS má ďaleko väčšie negatívne dopady na potravinovú sebestačnosť Slovenska , ako prebiehajúca klimatická zmena“, hodnotil činnosť ministerky Matečnej vedúci pracovnej skupiny pre pôdohospodárstva, potravinárstvo a regionálny rozvoj Jaroslav Karahuta.

„Dnešný stav agro sektoru Slovenskej republiky je potvrdením toho, čo v  hnutí SME RODINA tvrdíme od nástupu Matečnej do funkcii ministerky pôdohospodárstva v roku 2016. SNS pracuje pre úzku skupinu finančných skupín, na ktorú je napojený Andrej Danko a jeho SNS. Pani Matečná je iba tvárou toho, čo ani zďaleka nemá žiadny súvis s potravinou bezpečnosťou občanov Slovenskej republiky. V prípade akejkoľvek klimatickej, bezpečnostnej, alebo infekčnej hrozby hrozí 2/3 občanom Slovenska hlad a nedostatok základných potravín ne prežite“, zhodnotil činnosť ministerky Matečnej a SNS predseda hnutia Boris Kollár.

Zásadný rozdiel medzi SNS a hnutím SME RODINA je v tom, že naše hnutie pracuje pre zlepšenie života 5 mil. občanov Slovenskej republiky a nepracuje a nie je vazalom žiadnych  finančných skupín ako je to v prípade SNS. Našu cestu zastavenia úpadku rezortu pôdohospodárstva a naštartovania procesov zabezpečenia potravinovej sebestačnosti máme podrobne spracovanú v našej Stratégii 2030, ktorú predstavíme už v septembri tohto roku.

 „Záporné saldo vývozu a dovozu v medziročnom porovnaní sa zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 25,1 %, u potravín, nápojov a tabaku o 5,6 % a u tukov a olejov o 10,1 %.  Náš dovoz je o viac ako 64% vyšší ako vývoz, pričom vyvážame lacné suroviny a  dovážame hotové výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Najsmutnejšie na tom je to, že väčšinou sa jedná o nahraditeľné komodity, ktoré si vieme bez problémov dopestovať aj sami“ zhodnotilo výsledky salda zahraničného obchodu tlačové oddelenie hnutie SME RODINA.

Komentáre

komentárov