Články

Štát na siroty zabúda

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Štát na siroty zabúda  

Bratislava, 24. september 2019

 

Strata jedného z rodičov je pre deti v ktoromkoľvek veku vážnym emocionálnym aj existenčným zásahom do ich životov. Sirotský dôchodok má byť ochranou dieťaťa pred doslova existenčnými problémami, v ktorých sa rodina a deti ocitnú. Sirotský dôchodok sa od roku 2004  nemenil. Prišli sme s návrhom na zvýšenie, ktoré je nutné, nakoľko takmer 15 rokov sa okrem valorizácie sirotských dôchodkov nezvyšoval.

 

 

V súčasnosti sa sirotský dôchodok počíta ako 40% zo starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomretý rodič. Priemerný sirotský dôchodok tak dnes predstavuje sumu 133,71 eur. Takmer 21 tisíc domácností je v tejto ťažkej životnej situácii. V týchto tragických situáciách musí štát prebrať úlohu, akéhosi ochranného dáždnika pre tieto deti.

Nárok na poberanie sirotského dôchodku má len dieťa, ktorého zosnulý rodič odvádzal do sociálneho systému a dokonca jeho poberanie je podmienené počtom odpracovaných  rokov úmerne k veku. „Tie rodiny, ktoré poberajú sirotský dôchodok patria medzi tie najzraniteľnejšie. Preto si myslím, že politici by mali ukázať,  že na nich myslia. Či tieto rodiny vnímajú cez štatistiku ako číslo, alebo ich vnímajú srdcom a cítia s tými ľuďmi. A to je  najpodstatnejšie,“ poznamenala poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

Cieľom  nášho návrhu je zvýšenie percenta, podľa ktorého sa vypočítavajú sirotské dôchodky. Na úvod navrhujeme zvýšenie na 50 percent  zo starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič pozostalého dieťaťa. „A postupne sa chceme dopracovať až na úroveň 60-tich percent, pretože výška sirotských dôchodkov je naozaj nepostačujúca. Lebo súčasný stav zďaleka nepokrýva náklady na základné životné potreby spojené s výchovou nezaopatreného dieťaťa,“ uviedla poslankyňa NR SR Petra Krištúfková za hnutie SME RODINA – Boris Kollár.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov