Články

TS: Ochrana detí pred exekúciami za dlhy, ktoré nespôsobili

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Ochrana detí pred exekúciami za dlhy, ktoré nespôsobili

Bratislava, 24. jún 2019

Návrh zákona, ktorý predložili na júnové rokovanie parlamentu poslanci za hnutie SME RODINA má za cieľ umožniť mladým ľuďom, ktorí dovŕšia plnoletosť, stáť na štartovnej čiare do života bez dlhov.

„Ako sa môže na Slovensku stať, že sa maloleté dieťa dostane pod exekúciu?“ pýta sa predseda hnutia Boris Kollár a pokračuje: „Napríklad môže sa stať, že z rôznych príčin rodina nezaplatí za komunálny odpad a  dlh sa potom rozpočítava na každého člena rodiny vrátane detí. A dieťa, ktoré môže mať v tom čase napr. len 6 rokov, ostáva v registri dlžníkov. Keď potom dovŕši 18 rokov, dostane pri štarte do života do vienka exekúcie.“

 „ Navrhujeme preto zmenu občianskeho zákonníka tak, aby ak vznikne peňažný dlh maloletému dieťaťu, ktoré nedovŕšilo vek 15 rokov, prešiel tento dlh už od jeho vzniku na jeho zákonných zástupcov, resp. na osoby, ktorým je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti,“  uviedol predkladateľ Milan Krajniak. „Toto je minimálna pomoc pre deti, aby sme na ne nenakladali ešte viac bremien predtým, ako sú vôbec schopné sa sami o seba začať starať,“ upozorňuje Krajniak.

Dieťa si bez súhlasu zákonného zástupcu nie je schopné samostatne obstarať príjem, ktorým by svoje dlhy splatilo. Deti by sa mali predovšetkým vzdelávať a pripravovať sa na svoje budúce povolanie, čo by malo byť aj verejným záujmom. Účelom tohto návrhu zákona je ochrana detí, ktoré nemajú vlastné prostriedky na úhradu dlhov a ani možnosť si tieto finančné prostriedky legálnym spôsobom zaobstarať.

Nemalo by dochádzať k takým prípadom, keď si dieťa prevezme na seba neprimerane veľký záväzok, s tým, že za splnenie záväzku bude zodpovedať jeho zákonný zástupca. Stratu z takéhoto „rizikového“ obchodu  by mala niesť osoba, ktorá do právneho vzťahu s dieťaťom vstúpila, bez toho, aby vyžadovala súhlas zákonného zástupcu.

Na záver Boris Kollár vyzval predsedov koaličných strán Roberta Fica, Andreja Danka a Bélu Bugára, „ aby pri predstavovaní sociálnych balíčkov nezabúdali na naše deti a nedávali im k 18-tke exekúcie. Tento balíček by ich nestál ani korunu.“

 

 

Tlačové oddelenie

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov