Články

TS:Petra Krištúfková opäť navrhuje zmierniť finančnú záťaž rodín s deťmi

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Petra Krištúfková opäť navrhuje zmierniť finančnú záťaž rodín s deťmi

 

Bratislava, 20. marec 2019

 

Navrhuje zaviesť mimoriadny prídavok vo výške 50 eur na nezaopatrené  dieťa,  ktoré si plní povinnú školskú dochádzku, alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole ako aj ustanoviť oprávnenú osobu, ktorá bude mať na  mimoriadny prídavok na dieťa nárok.

 

Poslankyňa NR SR za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, Petra Krištúfková  predložila na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 26. marca 2019, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Cieľom návrhu zákona je finančne podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, alebo sa sústavne pripravujú na povolanie štúdiom na strednej škole. Petra Krištúfková navrhuje zavedenie mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 50 eur,  ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy.

„Dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje  základnú školu. Výdavky súvisiace so zabezpečením prváka vytiahnu rodičom z peňaženky jednorazovo okolo 300 eur, väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie. Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport, školské aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi sú školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety, cestovné,  šport a školské aktivity,“ upozorňuje predkladateľka Petra Krištúfková a ďalej pokračuje: „Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v  Slovenskej republike navrhujem  tieto náklady  pre mladé rodiny každoročne  zmierniť.“

 

Predkladateľka preto navrhuje zaviesť mimoriadny prídavok na nezaopatrené  dieťa,  ktoré si plní povinnú školskú dochádzku alebo sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole  a aj ustanoviť oprávnenú osobu, ktorá má na  mimoriadny prídavok na dieťa nárok. Taktiež požaduje stanoviť termín a spôsob jeho valorizácie v závislosti od koeficientu, ktorým sa upravuje suma životného minima.

 

Tlačové oddelenie

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov