Články

Upozorňujeme na bezdôvodné zvyšovanie cien elektrickej energie pre rodiny a seniorov

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 Hnutie SME RODINA opakovane upozorňuje na bezdôvodné zvyšovanie cien elektrickej energie pre rodiny a seniorov

Bratislava, 26. september 2019

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár je proti tomu, aby sa neúmerne zvyšovali ceny energií tak pre rodiny ako aj pre seniorov. Sme presvedčení, že nepracujúci seniori by mali mať v budúcnosti určité zvýhodnenia pri odbere energií, keďže žijú iba z dôchodkov.

Dôvody na zvyšovanie cien dodávok elektrickej energie hnutie Sme rodina naďalej nevidí, preto, lebo ÚRSO má určovať domácnostiam iba za primerané ceny za dodávku elektriny, tak ako mu to ukladá Zákon o regulácii v sieťových odvetviach. ÚRSO, ale dlhoročne určuje domácnostiam elektrickú energiu za trhové ceny, čo je v rozpore s týmto zákonom

Príjmy pracujúcich ani dôchodky seniorom sa nezvýšia o min. 20% v roku 2020, takže nerozumieme, prečo ÚRSO dlhoročne nerešpektuje Zákon o regulácii cien v sieťových odvetviach pri určovaní cien, čím nerešpektuje ochranu zraniteľných odberateľov pred energetickou chudobou,“ povedala Monika Jankovičová, členka pracovnej skupiny hnutia pre hospodárstvo, energetika a priemysel

„Štát chce seniorov oslobodiť od  poplatku za RTVS 2,32 eur mesačne  od roku 2020, čo je chvályhodné, ale na druhej strane rozhodnutím štátneho orgánu ich zaťaží o min. 20% zvýšením cien za elektrickú energiu Sme proti tomu, aby sa neúmerne zvyšovali ceny energií tak pre rodiny ako aj pre seniorov a sme presvedčení, že nepracujúci seniori by mali mať v budúcnosti určité zvýhodnenia pri odbere energií.“ upozornil Boris Kollár.

Upozorňujeme dlhodobo okrem iného aj na rozdielne ceny distribučných poplatkov, vzhľadom na to, že  domácnosti si nemajú možnosť  vybrať lacnejšieho distribútora elektriny, čím na trhu dochádza k diskriminácii cien medzi jednotlivými domácnosťami. Záverom vyzývame Najvyšší kontrolný úrad ako aj iné kompetentné orgány, aby preverili cenové rozhodnutia vydávané ÚRSO , či sú v súlade s energetickou legislatívou.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov