Články

USTANOVUJÚCI SNEM HNUTIA SME RODINA V OKRESE LEVICE

Dňa 26. februára 2018 sa za účasti generálneho manažéra Hnutia Miloša Svrčeka konal  1. Ustanovujúci snem Okresnej organizácie Hnutia SME RODINA-BORIS KOLLÁR v Levickom okrese konaného v priestoroch kancelárie okresnej organizácie Hnutia. Generálny manažér Hnutia členov informoval o príprave programovej konferencie Hnutia, ktorá sa uskutoční 21. apríla 2018 v Bratislave, ako aj o činnosti Kancelárie Hnutia a súčasnej politickej situácii na Slovensku. Predmetom snemu bola predovšetkým voľba podpredsedu, voľba kontrolóra a voľba tajomníka okresnej organizácie ako aj rozdelenie úloh týkajúcich sa komunálnych volieb 2018. Prerokované bolo aj stanovenie harmonogramu podujatí na rok 2018 a ďalších stretnutí v rámci LV okresu. Predsedníčke OO v Levickom okrese Mgr. Sylvii Horváthovej touto cestou chceme poďakovať za pozvanie a zorganizovanie ustanovujúceho snemu v okrese.

RODINA MAKÁME

Komentáre

komentárov