Články

V čom sa ministerka Matečná mýli a v čom priamo zavádza

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

V čom sa ministerka Matečná mýli a v čom priamo zavádza

Bratislava 15. január 2018

SME RODINA reaguje na obsah TK ministerky pôdohospodárstva Matečnej z 9. januára 2018, kde boli oficiálne prezentované výsledky rezortu za posledné 2 roky a súčasne boli predostreté programové priority MP pre rok 2018.

Hodnotenie dvojročných výsledkov je až príliš všeobecné, nekonkrétne a nepopisujúce skutočnú situáciu v rezorte. „SNS prevzala rezort pôdohospodárstva a produkcie potravín, nepripravená, bej jasnej vízie, bez reálnej koncepcie a svoju nepripravenosť a neschopnosť riešiť problémy kryje marketingovými nástrojmi, ktoré majú odpútať pozornosť občanov od skutočných problémov Agrosektoru“, uviedol expert na poľnohospodárstvo Jaroslav Karahuta.

Z pohľadu hnutia SME RODINA – Boris Kollár má byť rezort MPaRV prioritne zodpovedný za produkciu potravín, potravinovú sebestačnosť a potravinovú bezpečnosť. Priority ministerky sú úplne inde a mimo produkcie potravín. Sú zamerané na budovanie cyklotrás či investícií do škôl realizovaných za výzvu v hodnote 1 mld. eur.

Naše hnutie to hodnotilo v troch oblastiach, kde vo všetkých došlo k výraznému zhoršeniu situácie. V oblasti potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti nastal pokles o 2,4 percentuálneho bodu. „Príčinou sú nízke investície na podporu spracovateľského priemyslu“, dodal Karahuta. „Ministerstvo odsúhlasilo štátnu pomoc pre rok 2018 vo výške 1 mil. eur, čo je hodnota 1 novej maštale pre 200 dojníc. Toto je odraz sily našej ekonomiky. Pre porovnanie Česi dali 140 krát viac, a Maďari 230- krát viac“, uviedol predseda Boris Kollár.

Aj v zahraničnoobchodnej bilancii došlo k výraznému prepadu. Slovensko má najvyšší podiel záporného salda ZO v prepočte na 1 ha pôdy (PVP) v EÚ, a to vo výške 48%. „Sme absolútne najhorší“, prízvukuje Kollár.

Ministerstvo namiesto očakávanej reformy agrosektoru pripravilo Zákon o veterinárnej starostlivosti a víziu Zelenej nafty, ktorá by bola riešením v prípade, že by investície z nej boli vyvážené podporou spracovateľského priemyslu. Zákon o veterinárnej starostlivosti naše hnutie podporí, len ak nebude diskriminačný a bude rovnako záväzný pre všetkých chovateľov.

Hnutie SME RODINA má už pripravenú koncepciu na riešenie krízy v agrosektore, zameranú na zvýšenie potravinovej sebestačnosti a efektívnosti využívania dotačných prostriedkov, ktorú predstaví  na svojej jarnej programovej konferencii.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár
Zvolávateľ tlačovej konferencie
Expert pracovnej skupiny Pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov