Články

Zabráňme špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár


Zabráňme špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy

 

Bratislava, 20. február 2019

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár podporuje aktivity protestujúcich malých a stredných farmárov a žiada prijať opatrenia na zabránenie špekulatívnych nákupov poľnohospodárskej pôdy.

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár dlhodobo upozorňuje na nesystémovosť a neefektívnosť práce MPaRV SR. Dôsledkom tejto nesystémovosti a neschopnosti SNS riadiť tento rezort sú aj dnešné protesty malých a stredných farmárov, ktorí sa po menej ako roku vrátili so svojimi strojmi späť do hlavného mesta, aby ešte dôraznejšie upozornili na to, že od júna minulého roku, kedy dostali prísľuby na zlepšenie stavu od najvyšších predstaviteľov štátu, sa praktický nič prevratné neudialo.

MPaRV SR spolu s PPA a SPF sa naďalej aktívne podieľa na budovaní agro-oligarchického štátu, kde primárnym záujmom nie sú potreby spoločnosti, hlavne produkcia zdravých potravín, ale individuálne záujmy jednotlivcov a finančných skupín. Preukázali to vyšetrovacie komisie EÚ, ale hlavne produkčné a ekonomické výsledky, ktoré dosahuje agropotravinársky rezort za posledné roky, pod vedením pani Matečnej. Ministerstvo pôdohospodárstva, ako aj PPA vytvárajú v oblasti pôdohospodárstva na Slovensku nezdravé prostredie, kde sú jednoznačne zvýhodňovaní veľkí producenti na úkor malých a stredných farmárov.

Z uvedeného dôvodu hnutie SME RODINA – Boris Kollár podporuje všetky 4 základné požiadavky protestujúcich farmárov, od začatia pozemkových úprav, cez ochranu pôdy, lesov a vody až po stropovanie dotácii v novom programovacom období 2021-2027. Samostatnou kapitolou je boj proti korupcii, kde hnutie SME RODINA principiálne už dlhodobo žiada ministerku Matečnú ale aj ostatných členov vlády o prijatie opatrení na odstránenie tejto rakoviny našej spoločnosti.

„Dlhodobo poukazujeme na to, že MPaRV SR nemá žiadnu víziu, nemá žiadnu dlhodobú koncepciu a z pohľadu svojho fungovania iba prerozdeľuje Bruselské dotácie a zavádza opatrenia, ktoré sú neefektívne až nezmyselné, prípadne sú príčinou ďalšieho ochudobňovania rodín s deťmi a nižších príjmových skupín, ako je to pri zavedení 2,5% dane z potravín, ktorá iba v januári 2019 je hlavnou príčinou medzimesačného nárastu cien potravín o 3%.“ – uviedol predseda hnutia Boris Kollár.

„Ako výsmech do očí štrajkujúcim farmárom vyznievajú minulotýždňové prehlásenia ministerky Matečnej o nevyhnutnosti začatia pozemkových úprav, lebo je to práve ona, ktorá riadi a kontroluje pozemkový fond takmer štvrtinu obdobia od novembra 1989. Štyri roky ako generálna riaditeľka SPF a tri roky ako ministerka, bezprostredne zodpovedá za spravovanie Slovenskej pôdy. A práve za jej pôsobenia boli zastavené všetky pozemkové úpravy,“ dodal vedúci pracovnej skupiny pre pôdohospodárstvo, potravinárstvo a rozvoj vidieka Jaroslav Karahuta.

Predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár ďalej vyzýva MPaRV SR na okamžité prijatie legislatívy, ktorá by zabránila špekulatívnym predajom poľnohospodárskych podnikov. V poslednej dobe sme zaznamenali zvýšený záujem o slovenské poľnohospodárske podniky firmami s neznámou vlastníckou štruktúrou, za účelom prevzatia a ovládnutia  slovenskej pôdy. Preto žiadame o prijatie zákona, na základe ktorého by zmenou majiteľa poľnohospodárskeho podniku, stratili okamžite platnosť aj nájomné zmluvy, ktoré mal kupovaný poľnohospodársky podnik uzavreté s vlastníkmi pôdy.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov