Články

Zdravotníctvo trpí nekompetentnými rozhodnutiami vlády

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 Zdravotníctvo trpí nekompetentnými rozhodnutiami vlády

Bratislava, 4. október 2019

Slováci sú podľa posledného prieskumu Asociácie na ochranu práv pacientov presvedčení, že nedostatok financií v zdravotníctve má dopad na pacientov. Až 94 % opýtaných si myslí, že peniaze na poskytovanie zdravotnej starostlivosti by mal zabezpečiť štát.

„Pacienti sa oprávnene sťažujú na dlhé čakacie lehoty a zvyšujúce sa doplatky. Občania pritom podľa prieskumu dali jasne najavo, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je vecou štátu a očakávajú v tomto smere nápravu,“ uviedol predseda hnutia Boris Kollár.

Nedostatok financií má totiž dopady priamo na pacientov, ktorí majú právo na to, aby im štát poskytol kvalitné služby a to zvlášť v takej citlivej oblasti, akou je zdravotníctvo. Aj tu sa pritom prejavila potreba vyššieho objemu prostriedkov, lebo aj na nemocnice či dodávateľov dopadli také opatrenia, ako sú dovolenkové poukazy alebo vyššie náklady na prácu v noci, cez víkend alebo počas sviatkov. Zdravotníci pritom musia fungovať nepretržite, preto je dopad na mzdové náklady citeľný.

„Ak na problémy vo financovaní zdravotníctva dlhodobo poukazujú zástupcovia nemocníc a poisťovní, či dodávatelia, a nikto ich neberie vážne, je náš systém vážne chorý. Ak predstavitelia politickej reprezentácie dokážu schvaľovať opatrenia, ktoré majú vplyv aj na znížený objem financií v nemocniciach, mali by sa postaviť čelom aj k potrebe dofinancovania zdravotníckeho systému. V prvom rade je pritom potrebné stabilizovať aktuálnu situáciu a vyčleniť prostriedky potrebné ešte na tento rok, inak nám hrozí, že o mesiac si budú pacienti na Slovensku musieť hradiť zdravotnú starostlivosť zo svojho. V druhom kroku je potrebné zamyslieť sa nad nastavením systému tak, aby sa takáto situácia, kedy nemocnice nemajú pred koncom roka peniaze, periodicky neopakovala,“ povedala poslankyňa Zuzana Šebová z hnutia SME RODINA – Boris Kollár.

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár preto podporí všetky kroky, ktoré je potrebné vykonať na vyriešenie kritickej finančnej situácie v oblasti zdravotníctva. Hnutie zároveň vyzýva vládu, aby sa začala touto problematikou bezodkladne zaoberať.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov