Články

Hnutie Sme rodina chce chrániť slovenskú pôdu zmenou ústavy

Hnutie Sme rodina chce chrániť slovenskú pôdu  zmenou ústavy

Bratislava 19.10.2021

Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Jaroslav Karahuta dnes inicioval rokovanie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom na tému ochrany slovenskej pôdy.

Na základe iniciatívy predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu sa dnes uskutočnilo dôležité rokovanie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom na tému „ Ochrana slovenskej pôdy“. Bezprostredným podnetom pre túto iniciatívu bol postup maďarskej vlády, ktorá založila štátny kapitálový fond, ktorý mal byť používaný výlučne na nákup poľnohospodárskej pôdy v susedných štátoch. Po diplomatickom tlaku zo strany Slovenska síce maďarská vláda  zo svojho zámeru ustúpila, ale otázka ochrany pôdy zostala naďalej aktuálna. Ochrana slovenskej pôdy patrí medzi dôležité priority Programového vyhlásenia vlády SR. „ Mojim osobným cieľom je zabezpečiť, aby sa prioritne slovenská pôda dostala do rúk slovenských poľnohospodárov. Preto som dnes na rokovaní predložil ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka svoj návrh na rozšírenie ústavnej ochrany pôdy,“ informoval  predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.

Za hlavnú úlohu považuje MPRV SR predísť riziku, že v SR sa nadobúdateľmi poľnohospodárskych pozemkov budú stávať bez akejkoľvek kontroly iné štáty. Rovnako je nevyhnutné zabrániť tomu, aby v SR nadobúdali vlastníctvo pozemkov osoby, ktoré na tento účel dostali finančnú podporu v rozpore so záväznými pravidlami spoločného trhu EÚ. Preto MPRV SR navrhlo  zaviesť v takýchto prípadoch dva regulačné nástroje, a to zavedenie predkupného práva štátu a vybraných subjektov verejného sektora a priamy zákaz nadobudnutia poľnohospodárskeho pozemku členským štátom a subjektmi z takého členského štátu, v ktorom sa nakupovanie pôdy financuje z verejných zdrojov v rozpore so Zmluvou o fungovaní EÚ.

Návrh novely Ústavy SR predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu je skĺbením všetkých zásadných spoločenských požiadaviek a potrieb v oblasti ochrany slovenskej pôdy. ,,Návrh vychádza z mojich reálnych skúseností a je v plnom súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými záväzkami a Zmluvou o fungovaní Európskej únie. Výsledkom tejto ústavnej zmeny bude nielen ochrana pri predaji pôdy, ale aj ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy z hľadiska jej dlhodobej udržateľnosti  ako v oblasti produkčnej, tak aj v oblasti plnenia jej environmentálnej a klimatickej funkcie,“ upresnil predseda Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta.

Komentáre

komentárov