Články

Schválený návrh zákona poslankyne Krištúfkovej pomôže matkám samoživiteľkám

Pomôžeme matkám samoživiteľkám

Schválený návrh zákona poslankyne Krištúfkovej pomôže matkám samoživiteľkám

Bratislava 25.11.2021

Zákon o náhradnom výživnom, ktorého predkladateľkou je poslankyňa NR SR Petra Krištúfková (SME RODINA) získal na prebiehajúcej 51. schôdzi parlamentu podporu prítomných poslancov.

Poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková si na prebiehajúcej schôdzi NR SR so zákonom o náhradnom výživnom získala podporu 134 zo 135 prítomných poslancov. Schválená novela má pomôcť jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, ktorými sú matky samoživiteľky. ,,Mojou dlhodobou prioritou je pomáhať tým najzraniteľnejším rodinám, kam bezpochyby patria matky samoživiteľky, ktoré musia suplovať chýbajúceho otca detí, majú na pleciach chod celej domácnosti od finančnej po technickú stránku , matky, ktoré sú v práci a zároveň by už mali vyzdvihnúť dieťa zo školy, matky, ktoré sa nemajú s kým vystriedať, aby si mohli vydýchnuť a nepociťovali tak obrovskú psychickú záťaž,“ objasnila poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

 

Predmetný návrh zákona má odstrániť prekážky spojené s poberaním náhradného výživného, a to zrušením maximálnej výšky poskytovaného náhradného výživného, ktorá
nereflektuje odôvodnené potreby dieťaťa, zdravotný stav, či iné potreby. Jeho predkladateľka sa pri jeho tvorbe taktiež zamerala na pomoc sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok.  ,,Ďalšia dôležitá pomoc, ktorú novela prináša je, že sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok budeme poskytovať náhradné výživné vo výške 70 eur, a takisto aj tým, ktoré majú sirotský dôchodok nižší ako 70 eur, čo sa týka až 2700 sirôt,“ informovala poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

 

Jedným z hlavných zámerov tohto návrhu je aj zacielenie poskytovania náhradného výživného na čo najširšiu skupinu nezaopatrených detí tak, aby neprepadali cez systém a to odstránením podmienky, ktorou je výška príjmu domácnosti, náhradné výživné bude poskytované vo výške súdom určeného riadneho výživného. Rieši taktiež situáciu, aby sa matka dostala k náhradnému výživnému do 30 dní od prvého nezaplateného výživného. A v neposlednom rade, ak súd zvýši sumu riadneho výživného úrad spätne doplatí náhradné výživné do výšky riadneho výživného. ,,Účinnosť tohto zákona sme navrhli od 1. januára 2022 a tak každá matka, ktorej bolo výživné z nejakých dôvodov zamietnuté, by oň mala požiadať opäť. Verím, že sme im týmto spôsobom výrazne uľahčíme život v týchto komplikovaných časoch,“ dodala na záver poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

Komentáre

komentárov