Články

Vďaka novele zákona poslankyne Petry Krištúfkovej bude zakázaný predaj a používanie petárd

Vďaka novele zákona poslankyne Petry Krištúfkovej bude zakázaný predaj a používanie petárd

Bratislava 21.06.2023

Návrh poslankyne Petry Krištúfkovej (SME RODINA), ktorý zakáže predaj a používanie petárd si získal podporu prítomných poslancov v parlamente.

Návrh poslankyne hnutia Sme rodina Petry Krištúfkovej, ktorý zakáže predaj a používanie petárd si získal v parlamente podporu prítomných poslancov. ,, Pyrotechnika spôsobuje iba hluk a ohrozuje nielen ľudí, ale aj zvieratá. Vďaka schváleniu  tejto novely sa mi podarilo zakázať predaj a používanie vybraných kategórií pyrotechnických výrobkov, predovšetkým z kategórií F2 a F3,“ povedala poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

Škodlivý vplyv pyrotechniky si už uvedomilo aj množstvo miest a obcí, ktoré z roka na rok v rámci všeobecne záväzných nariadení pristupujú k zákazu používania pyrotechnických výrobkov, alebo k ich výraznému obmedzeniu. ,, Výbuchy petárd sú hlavne pre starších ľudí veľmi zaťažujúce na psychický stav a duševné zdravie a vyvolávajú u nich pocity úzkosti. Takisto sú obzvlášť zaťažujúce pre chorých ľudí, autistické deti a mnoho ďalších diagnóz. A každopádne nemôžeme zabudnúť ani na vydesené domáce a divožijúce zvieratá,“ objasnila poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

Predmetný návrh zákona je výsledkom dvojročnej práce Pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat v spolupráci s  Asociáciou pyrotechnických firiem a Asociáciou predajcov pyrotechniky, zástupcov Združenia miest a obcí, Štátnou ochranou prírody SR, Komorou veterinárnych lekárov SR, Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v KE, ZOO Bratislava a KE, Mestskou políciou Hlavného mesta SR Bratislavy, prezidentkou Slovenskej komory psychológov ako aj množstvom ochranárskych združení, útulkov, karanténnych staníc pre zvieratá a pod. ,,Teší ma obrovská podpora jednotlivých organizácií, ale aj verejnosti. Verím, že finančné prostriedky vynaložené na zábavnú pyrotechniku sa dajú využiť aj lepšie, a to napríklad pre útulky a karanténne stanice pre zvieratá, alebo domovy sociálnych služieb, prípadne na nákup prístrojov do nemocníc, alebo vybavenie do škôl a pod., a preto ďakujem mojim kolegom v parlamente, že môj návrh podporili aj ako celok,“ dodala na záver poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

Komentáre

komentárov