Kategória: Petra Hajšelová

Pomoc: Spotrebiteľské zmluvy a úvery ako na dlani

Čoraz častejšie sa na mňa obracajú ľudia s prosbou o pomoc a žiadajú ma, aby som nahliadla do ich spotrebiteľských zmlúv a zmlúv o spotrebiteľských úveroch, pretože majú pocit, že zo strany dodávateľa finančných prostriedkov (najmä nebankových subjektov) boli podvedení a splácanie úveru a nespočetného množstva poplatkov, ktoré si účtuje dodávateľ nemá konca kraja. Musím konštatovať, že množstvo zmlúv obsahuje […]

OSOBNÝ BANKROT PO NOVOM

Čoraz častejšie sa na mňa obracajú ľudia s otázkami týkajúcimi sa osobného bankrotu. Preto Vám ponúkam stručný exkurz  a mojou snahou je uľahčiť  Vám orientáciu v tejto problematike a poukázať na novú právnu úpravu osobného bankrotu. V zmysle novely zákona o konkurze a reštrukturalizácií, ktorá nadobudla účinnosť od 1.marca 2017 je dlžník oprávnený domáhať sa zbavenia svojich dlhov konkurzom (vhodné, ak  dlžník […]